thailand-travel-guide thai-guide
Thai languageEnglish language
 
ท่องเที่ยวจังหวัด
 
 
 

จังหวัดตาก

เมืองตาก เดิมชื่อ “เมืองระแหง” ในอดีตเป็นเมืองที่มีชาวมอญอยู่มาก่อน โดยมีหลักฐาน ศิลปะมอญปรากฏอยู่ ตัวเมืองเดิมตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านตาก เมืองนี้สร้างขึ้นก่อนสมัยกรุงสุโขทัย เป็นราชธานี เมืองตากซึ่งมีฐานะเป็น เมืองหน้าด่านที่สำคัญด้านฝั่งตะวันตก และยังเคยเป็น ที่ชุมนุมทัพของกษัตริย์ถึง 4 พระองค์ ได้แก่ พ่อขุมรามคำแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในตอนต้นของกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 2 ให้ย้ายตัวเมือง ตากจากฝั่งขวาของแม่น้ำปิง มายังฝั่งซ้ายบริเวณตำบลบ้านระแหงจนถึงทุกวันนี้

  น้ำตกทีลอซู  
 
 

จังหวัดตากตั้งอยู่ในภาคตะวันตก สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นป่าไม้และภูเขา มีเนื้อที่ประมาณ 16,406,650 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 520,000 คน มีอุทยานแห่งชาติมากมาย เช่น อุทยานแห่งชาติลางสาน อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช และอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ เป็นต้น รวมทั้งยังมีน้ำตกที่สวยงามอยู่ในเขตรักษา พันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เช่น น้ำตกทีลอเล และน้ำตกทีลอซู เป็นต้น

  น้ำตกทีลอเล  
 
ท่องเที่ยวตามภาค
 

การเดินทาง

 • รถ: ขับรถจากกรุงเพท ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 แยกซ้ายที่วังน้อย เข้าทางหลวง หมายเลข 32 ผ่านจังหวัดสิงห์บุรี ชัยนาท เข้านครสวรรค์แล้วแยกซ้ายเข้าสู่ ทางหลวง หมายเลข 1 ผ่านจังหวัดกำแพงเพชร สู่จังหวัดตาก รวมระยะทาง 426 กม.
 • รถบัส: มีรถบัสปรับอากาศ เดินทางทุกวันสู่จังหวัดตาก ที่สถานีขนส่งสายเหนือ บนถนน กำแพงเพชร 2
 • รถไฟ: มีรถไฟสู่จังหวัดตากบริการทุกวัน ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง
 • เครื่องบิน: ใช้บริการสายการบินในประเทศจากกรุงเทพสู่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
 •  

     
   
       
   
     
   
  สงวนลิขสิทธ์ @ 2549-2553 โดย ไกด์ทูไทยดอดคอม
  ข้อควรระวัง: เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นข้อมูลบางอย่างอาจจะคลาดเคลื่อนหรือผิดเพี้ยนไป ทางผู้จัดทำไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ณที่นี้