thailand-travel-guide thai-guide
Thai languageEnglish language
 
ท่องเที่ยวจังหวัด
 
 
 

ภาคตะวันตกของไทย

พื้นที่ส่วนใหญ่ในภาคตะวันตกของไทยจะถูกล้อมรอบไปด้วยหุบเขา โดยมีชายแดน ติดกับประเทศพม่า ดังนั้น จึงมีคนพม่า กะเหรี่ยง และมอญ อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน

   
 
 

อาชีพยส่วนใหญยังคงเป็นเกษตร กรรม หรือปลูกพืชไร่ เช่น ปลูกอ้อยสำหรับผลิตเป็นน้ำตาล หรือปลูกสัปประรดเพื่อนำไปทำเป็น ผลไม้กระป๋อง โดยแหล่งปลูกอ้อยที่สำคัญอยู่ใน จังหวัดกาญจนบุรี และแหล่งปลูกสัปประรด จะอยู่ในจังหวัดประจวกคีรีขันธ์

   
 
ท่องเที่ยวตามภาค
 

มีเขี่อนขนาดใหญ่อยู่ในภาคตะวันตก เช่น เขื่อนภูมิพล เขี่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนเขาแหลม ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าพลังน้ำได้มากกว่าหนึ่งในสามของไฟฟ้าที่ผลิตได้ในประเทศไทย โดยสภาพแวดล้อมแนวสันเขื่อนเป็นป่า ทำให้เขื่อนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง ในประเทศไทย

นอกจากนั้น ในภาคตะวันตกยังคงมีชายหาดที่สวยงาม ไม่แพ้ภาคอื่นๆในประเทศไทย ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ หาดชะอำ หาดเจ้าสำราญ และหาดหัวหิน ซึ่งอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

 

   
 
     
 
   
 
สงวนลิขสิทธ์ @ 2549-2553 โดย ไกด์ทูไทยดอดคอม
ข้อควรระวัง: เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นข้อมูลบางอย่างอาจจะคลาดเคลื่อนหรือผิดเพี้ยนไป ทางผู้จัดทำไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ณที่นี้