thailand-travel-guide thai-guide
Thai languageEnglish language
 
ท่องเที่ยวจังหวัด
 
 

จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูลเดิมเป็นมูเก็ม (ตำบล)หนึ่งของเมืองเคดาห์หรือเคดะห์ (KEDAH) หรือเมือง ไทรบุรี ดังนั้นประวัติจังหวัดสตูล จึงเกี่ยวพันธ์กับประวัติเมืองไทรบุรีมาตลอด ชื่อ " สตูล" เป็นคำเพี้ยนมาจากคำว่า "สโตย" ในภาษามลายู ซึ่งแปลว่า " กระท้อน " หรือต้นกระท้อน ชาวมาเลย์สมัยก่อนและสมัยปัจจุบันก็เรียกจังหวัดสตูลว่า " นัครีสโตย "เช่นกัน ถ้าย้อนกล่าว ถึงประวัติดินแดนแห่งนี้ให้ละเอียดก็น่าจะเริ่มต้นตอนที่พระยาไทรบุรี (ปังแงรัน) ขัดแย้งกับ ปลัดเมืองคือพระยาอภัยนุราช (ตนกูปัสนูหรือปัสนู) จนกระทั่งสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงรับสั่งให้พระยาพัทลุง(ทองขาว) ไปไกล่เกลี่ยแต่ไม่สำเร็จ พระองค์จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระยาอภัยนุราช (ปัสนู) มาปกครองเมืองสโตย ซึ้งหลังจากนั้น 2 ปี ท่านก็ถึงแก่กรรม เรื่องราวของเมืองสโตยหลังจากพระยาอภัยนุราชถึงแก่กรรมก็ได้เงียบหายไป จะมีกล่าวถึง ก็เมืองไทรบุรีเท่านั้น ในปี พ.ศ.2382 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 ทรง โปรดเกล้าฯ ให้ตนกูอานุมไปปกครองเมืองกูปังปา ซึ่งเป็นเมืองตั้งใหม่ จากตำบลหนึ่งของ ไทรบุรี ได้รับพระกรุณาแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองสโตยและได้บรรดาศักดิ์เป็น พระยาอภัยนุราช ชาติรายาภักดี ศรีอินทรวิทยาสตูล ตนกูอานุมได้ปกครองเมืองสโตย การค้าเริ่มเจริญรุ่งเรือง จนมีอำนาจครอบครองหมู่เกาะต่างๆในช่องแคบมะละกา จนสมญานามว่า " นครสโตย มันปัง ซังคารา " หมายถึง " เมืองสโตยเจ้า(เทวดา)แห่งทะเล " จังหวัดสตูลจึงใช้พระสมุทรเทวาเป็น ตราของจังหวัดจนถึงปัจจุบัน พระยาอภัยนุราช (มูฮัมหมัดอาเกบ) ปกครองเมืองสโตยได้ 37 ปี (พ.ศ.2382 - 2491) ก็ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น พระยา สมันตรัฐบุรินทร์มหินทราธิราชนุวัติ ศรีสกลรัฐมหาธานาธิการ ไพศาสสุนทรจิตสยามพิชิต ภักดี จางวางเมืองสตูล และได้แต่งตั้งตนกูอิสมาแอลเป็นเจ้าเมืองสตูลแทน หลังจากนั้นได้มี การเปลี่ยนเจ้าเมืองสตูลหลายครั้ง จนกระทั่งในปี พ.ศ.2438 กูเด็นบินกูแมะ (ต้นตะกูลบิน ตำมะหงง) ได้มาปฏิบัติราชการแทนเจ้าเมืองสตูล บุคคลผู้นี้เองที่ได้เริ่มปรับปรุงเมืองสตูล ทุกๆด้าน จนมีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองเป้นรากฐานมาจนทุกวันนี้ จนถึงปี 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมเมืองไทรบุรี เมืองเปอร์ลิส และเมืองสตูลเป็นมณฑลไทรบุรี ตนกูเด็นบินกูแมะ จึงได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ว่าราชการเมืองสตูลโดยสมบูรณ์เมื่อปี พ.ศ.2443 และได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นหลวงอินทรวิชัย พระอินทรวิชัย และพระยาอินทรวิชัย ตามลำดับ ถือได้ว่า ตนกูบาฮารุดดิน (เดิมชื่อกูเด็นบินกูแมะ) เป็นเจ้าเมืองคนแรกของสตูลที่นำความเจริญทุกๆ ด้านมาสู่สตูลอย่างรวดเร็วและทันสมัย เป็นรากฐานการพัฒนา จนกระทั่งปี 2452 สตูลจึงได้ถูกตั้งขึ้นเป็นเมืองจัตวาขึ้นกับมณฑลภูเก็ต และเมื่อประเทศเปลี่ยนการปกครอง เมื่อปี 2475 จึงได้ถูกยกฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยโดยสมบูรณ์ตั้งแต่บัดนั้น

   
 
 

จัวหวัดสตูล มีประชากรเป็นชาวไทยมุสลิมถึงร้อยละ 80 มีชายฝั่งทะเลยาว 80 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นเนินสูง ยังมีหมู่เกาะต่างๆ ในทะเลอันดามันอีกกว่าร้อยเกาะ เช่น หมู่เกาะตง หมู่เกาะตะรุเตา เกาะเภตรา เกาะสาหร่าย ฯลฯ ครอบคลุมพื้นที่ 2,479 ตารางกิโลเมตร มีประชากรอาศัยกว่า 273,500 คน

โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น แหลมตันหยงโปและหาดทรายยาว หมู่เกาะสาหร่าย อุทยานแห่งชาติตะรุเตา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา น้ำตกวังสายทอง อุทยานแห่งชาติทะเลบัน (น้ำตกโตนปลิว)และ ถ้ำลอดปูยู

   
 
ท่องเที่ยวตามภาค
 

การเดินทาง

 • รถ: จากกรุงเพทฯ ขับรถไปตามเส้นทางทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่าน จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 41 ผ่าน อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง อ.รัตนภูมิ จังหวัดสงขลา และใช้ทางหลวงหมายเลข 4 แล้วแยกขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 406 สู่จังหวัดสตูล รวมระยะทาง 973 กิโลเมตร
 • รถบัส: นั่งรถบัสประจำทางปรับอากาศหรือแบบธรรมดาสู่จังหวัดสตูล ที่สถานีขนส่งสายใต้ (ถนนอรุณอัมรินทร์ ปิ่นเกล้า)
 • รถไฟ: ใช้บริการรถไฟที่สถานีรถไฟหัวลำโพง สู่สถานีรถไฟหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แล้วต่อรถโดยสารเข้าสู่จังหวัดสตูล
 •  

     
   
       
   
     
   
  สงวนลิขสิทธ์ @ 2549-2553 โดย ไกด์ทูไทยดอดคอม
  ข้อควรระวัง: เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นข้อมูลบางอย่างอาจจะคลาดเคลื่อนหรือผิดเพี้ยนไป ทางผู้จัดทำไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ณที่นี้