thailand-travel-guide thai-guide
Thai languageEnglish language
 
ท่องเที่ยวจังหวัด
 
 

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส เดิมเป็นเพียงหัวเมืองชายแดนภาคใต้ หนึ่งในแปดหัวเมือง อันได้แก่ ปัตตานี หนองจิก ยะหริ่ง สายบุรี ระแงะ รือมัง จาลอ หรือยาลอ และจะนะ ประชากรใช้ภาษามลายูพื้นเมืองเป็นภาษาพูด ส่วนภาษาเขียนเป็นภาษาอาหรับดัดแปลง การอ่านเป็นภาษามลายูและโรมันมาเป็นภาษายาวี ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ในขณะนั้น นราธิวาสเดิมเป็นเพียงหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อว่า “บ้านบางนราหรือมะนาลอ” เพราะตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางนราใกล้กับทะเล ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช (รัชกาลที่ 1) บ้านบางนราถูกจัดอยู่ในเขตการปกครองของเมืองสายบุรี ครั้นต่อมาเมื่อปัตตานีได้รับการยกฐานะเป็นมณฑล บ้านบางนราถูกย้ายมาขึ้นกับเมืองระแงะ ที่อยู่ในมณฑลปัตตานี จนกระทั่งปี พ.ศ. 2449 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ตั้งของบ้านบางนรานั้นได้เจริญเป็นชุมชนใหญ่ มีการค้าทั้งทางบกและทางทะเลคึกคักกว่า เมืองสายบุรี ทางราชการจึงได้ย้ายศาลาว่าการจากเมืองสายบุรีมาตั้งอยู่ที่บ้านบางนรา และได้ลดฐานะเมืองระแงะและเมืองสายบุรีลงมาขึ้นกับเมืองบางนราแทน จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเปลี่ยนชื่อเมืองบางนราเป็นนราธิวาส ซึ่งแปลว่า “ที่อยู่ของคนดี”

   
 
 

จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดชายแดนทางภาคใต้ จุดผ่านแดนไปมาเลเซียอยู่ที่อ.สุไหลโกลก ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ครอบคลุม พื้นที่รวมทั้งสิ้น 4,475 ตารางกิโลเมตร มีประชากรอาศัยกว่า 694,000 นคน

โดยมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาต และวัฒนธรรม หลายแห่ง เช่น หาดนราทัศน์ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ วัดเขากง เกาะยาว ด่านสุไหงโกลก น้ำตกฉัตรวาริน อุทยานแห่งชาติเทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี และ มัสยิด 200 ปี

   
 
ท่องเที่ยวตามภาค
 

การเดินทาง

 • รถ: จากกรุงเพทฯ ขับรถไปตามเส้นทางทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธุ์ ชุมพร และแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 41 ผ่าน จัังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา แล้วต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 42 ผ่านจังหวัดปัตตานี เข้าสู่จังหวัดนราธิวาส รวมระยะทาง 1149 กิโลเมตร
 • รถบัส: นั่งรถบัสประจำทางปรับอากาศหรือแบบธรรมดาสู่จังหวัดนราธิวาส ที่สถานีขนส่ง สายใต้ (ถนนอรุณอัมรินทร์ ปิ่นเกล้า)
 • รถไฟ: ใช้บริการรถไฟที่สถานีรถไฟหัวลำโพง สู่สถานีรถไฟตันหยงมัส หรือสถานีสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ได้ทุกวัน
 • เครื่องบิน: ใช้บริการสายการบินภายในประเทศ จากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ไปยัง จังหวัดนราธิวาส
 •  

     
   
       
   
     
   
  สงวนลิขสิทธ์ @ 2549-2553 โดย ไกด์ทูไทยดอดคอม
  ข้อควรระวัง: เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นข้อมูลบางอย่างอาจจะคลาดเคลื่อนหรือผิดเพี้ยนไป ทางผู้จัดทำไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ณที่นี้