thailand-travel-guide thai-guide
Thai languageEnglish language
 
ท่องเที่ยวจังหวัด
 
 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช สันนิษฐานว่าเริ่มมาจาก แคว้นตามพรลิงค์ ซึ่งเป็นแคว้นที่เคย อยู่ที่เมืองนครศรีธรรมราช ได้รับการบันทึกในเอกสารมิลินทปัญหาของอินเดีย ตั้งแต่ พุทธศตวรรษที่ 5 และเป็นที่รู้จักดีในหมู่พ่อค้าชาวอินเดีย จีน และตะวันออกกลาง รับอิทธิพล ศาสนาพราหมณ์จากอินเดีย พุทธศตวรรษที่ 13-16 อาณาจักรศรีวิชัย ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ เมืองครหิ (เมืองไชยา) มีอำนาจการปกครองเหนือดินแดนแถบคาบสมุทร พุทธศาสนานิกาย มหายานจึงได้แพร่เข้ามาที่แคว้นตามพรลิงค์ด้วย ในพุทธศตวรรษที่ 17-19 เมืองตามพรลิงค์ รุ่งเรืองสูงสุด ผู้ครองแคว้นตั้งตนเป็นกษัตริย์นามว่าพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช พร้อมกับได้ สถาปนาราชวงศ์ปทุมวงศ์ และแผ่อิทธิพลรวมทั้งพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ ไปยังดินแดน ของแหลมทอง จนเป็นที่ยอมรับว่านครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ในสมัยนั้น นครศรีธรรมราชรุ่งเรืองมาได้ร้อยกว่าปี และเสื่อมลงเมื่อยกทัพ ไปตีเมืองลังกา แต่โจรชวาถือโอกาสปล้นเมืองถึง 3 ครั้ง ประกอบกับเกิดไข้ห่าระบาด ทำให้ กลายเป็นเมืองร้าง หลังจากพุทธศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา นครศรีธรรมราชเข้ารวมอยู่ใน ราชอาณาจักรไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย แต่ผู้คนเริ่มเข้ามาตั้งบ้านเรือนในสมัยกรุงศรีอยุธยา นครศรีธรรมราชจึงกลายเป็นหัวเมืองฝ่ายใต้ ครั้งต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งศรีปราชญ์กวีเอกในสมัยนั้น ก็ถูกเนรเทศมาจบชีวิตที่นครศรีธรรมราช ครั้นสิ้นรัชกาล สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พ.ศ. 2227 พระเพทราชาปราบดาภิเษกขึ้นครองราช เมืองนครศรีธรรมราชเป็นกบฏอีกครั้งซึ่งกว่าจะตีแตกต้องรบพุ่งกันอยู่นานถึง 3 ปี จากนั้น นครศรีธรรมราชได้มีสัมพันธภาพที่ดีกับกรุงศรีอยุธยา แต่พอเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2310 พระปลัดหนูเมืองนครศรีธรรมราช จึงรวบรวมผู้คนตั้งตัวเป็นชุมชุมเจ้านคร ศรีธรรมราช แล้วรบแพ้ต่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แต่พระองค์ไม่ทรงลงความเห็นว่า เจ้านครเป็นขบถ และทรงให้กลับออกไปครองเมืองนครศรีธรรมราชอีก ทั้งยังแต่งตั้งเป็น พระเจ้าขัติยราชนิคม สมมติมไหศวรรย์ พระเจ้านครศรีธรรมราช เจ้าขัณฑสีมา ในตอนต้นของกรุงรัตนโกสินทร์ นครศรีธรรมราชเป็นแหล่งศิลปวิทยาการ และสถานีค้าขาย ที่สำคัญของชาติตะวันตกอีกด้วย ขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์จักรีกับ สายเจ้านครก็ผูกพันแน่นแฟ้น ต่อมาในรัชกาลที่ 5 ทรงให้มีการปกครองแบบเทศาภิบาล นครศรีธรรมราชลดฐานะมาเป็นมณฑลนครศรีธรรมราช และให้พระยาสุขุมนัยวินิต (ปั้น สุขุม) มาเป็นข้าหลวงเทศาภิบาล เมื่อปี พ.ศ. 2439 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง นครศรีธรรมราชจึงกลายมาเป็นจังหวัดในที่สุด

   
 
 

จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเมืองเก่ามีความหมายถึง “นครอันเป็นสง่าแห่งพระราชา ผู้ทรงธรรม” หรือ “เมืองแห่งพุทธธรรมของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่” มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และยังเป็นเมืองพุทธในแดนใต้ ครอบคลุม พื้นที่รวมทั้งสิ้น 9,942 ตารางกิโลเมตร มีประชากรอาศัยกว่า 1.5 ล้านคน

โดยมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม หลายแห่ง เช่น พระพุทธสิหิงค์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ถ้ำเขาวังทอง อุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้ และ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด

   
 
ท่องเที่ยวตามภาค
 

การเดินทาง

 • รถ: จากกรุงเพทฯ ขับรถไปตามเส้นทางทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธุ์ ชุมพร และแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 41 ผ่าน จัังหวัดสุราษฎร์ธานี จนถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมระยะทาง 780 กิโลเมตร
 • รถบัส: นั่งรถบัสประจำทางปรับอากาศหรือแบบธรรมดาสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่สถานีขนส่งสายใต้ (ถนนอรุณอัมรินทร์ ปิ่นเกล้า)
 • รถไฟ: ใช้บริการรถไฟที่สถานีรถไฟหัวลำโพง สู่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ทุกวัน
 • เครื่องบิน: ใช้บริการสายการบินภายในประเทศ จากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ไปยัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 •  

     
   
       
   
     
   
  สงวนลิขสิทธ์ @ 2549-2553 โดย ไกด์ทูไทยดอดคอม
  ข้อควรระวัง: เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นข้อมูลบางอย่างอาจจะคลาดเคลื่อนหรือผิดเพี้ยนไป ทางผู้จัดทำไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ณที่นี้