thailand-travel-guide thai-guide
Thai languageEnglish language
 
ท่องเที่ยวจังหวัด
 
 

จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามัน จากหลักฐานทางโบราณคดี สันนิษฐานได้ว่า เมืองกระบี่เคยเป็นแหล่งชุมชนโบราณที่เก่าแก่มากแห่งหนึ่งในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และต่อเนื่องมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ กล่าวกันว่าดินแดนนี้ แต่เดิมคือเมืองบันไทยสมอ 1 ใน 12 เมืองนักษัตรที่ใช้ตราลิง เป็นตราประจำเมือง ขึ้นกับ อาณาจักรนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ยังมีข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับชื่อเมืองกระบี่ว่า อาจมาจากความหมายที่แปลว่าดาบ เนื่องจากมีตำนานเล่าสืบต่อกันมา เกี่ยวกับการขุดพบ มีดดาบโบราณก่อนที่จะสร้างเมือง

   
 
 

จังหวัดกระบี่ มีเนื้อที่ประมาณ 4,708 ตารางกิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 388,000 คน ภูมิประเทศจะประกอบไปด้วยภูเขา ที่ดอน ที่ราบ และหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 130 เกาะ ที่อุดมไปด้วยป่าชายเลน สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวปนทรายและดินร่วน จึงเหมาะแก่การทำสวนยางพารา สวนปาล์ม สวนมะพร้าว ตัวเมืองมีแม่น้ำกระบี่ ไหลผ่านลงสู่ทะเลอันดามันที่ตำบลปากน้ำ นอกจากนี้ ยังมีคลองปกาสัย คลองกระบี่ใหญ่ และคลองกระบี่น้อย ซึ่งมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดกระบี่ คือ เทือกเขาพนมเบญจา

จังหวัดกระบี่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิเช่น อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา ซึ่งประกอบไปด้วย หมู่เกาะพีพี อ่าวนาง สุสานหอย เกาะพีพีเล เกาะพีพีดอน เป็นต้น อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ซึ่งประกอบไปด้วย เกาะลันตาใหญ่ เกาะรอก เกาะไหง เป็นต้น อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา และอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ซึ่งมีถ้ำสวยงามมากมาย

   
 
ท่องเที่ยวตามภาค
 

การเดินทาง

 • รถ: จากกรุงเพทฯ ขับรถไปตามทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่านจังหวัด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง และพังงา เข้าสู่จังหวัดกระบี่ ระยะทางทั้งสิ้น 946 กิโลเมตร หรือจากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ถึงจังหวัดชุมพร แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านอำเภอหลังสวน อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าอำเภอเวียงสระ ใช้ทางหลวงหมายเลข 4035 ถึงอำเภออ่าวลึก แล้วเปลี่ยนมาเข้าทางหลวง หมายเลข 4 อีกครั้ง สู่จังหวีดกระบี่ ระยะทาง 814 กิโลเมตร
 • รถบัส: นั่งรถบัสประจำทางปรับอากาศหรือแบบธรรมดาสู่จังหวัดกระบี่ ที่สถานีขนส่งสายใต้ (ถนนอรุณอัมรินทร์ ปิ่นเกล้า)
 • รถไฟ: ไม่มีรถไฟโดยตรงสู่จังหวัดกระบี่ แต่สามารถใช้บริการรถไฟที่สถานีรถไฟ หัวลำโพง สู่สถานีรถไฟตรัง หรือสถานีทุ่งสง แล้วต่อรถโดยสารหรือแท๊กซี่ สู่จังหวัดกระบี่
 • เครื่องบิน: ใช้บริการสายการบินภายในประเทศ จากสนามบินนานาชาติ สู่จังหวัดภูเก็ต แล้วนั่งรถโดยสารหรือแท๊กซี่ สู่จังหวัดกระบี่
 •  

     
   
       
   
     
   
  สงวนลิขสิทธ์ @ 2549-2553 โดย ไกด์ทูไทยดอดคอม
  ข้อควรระวัง: เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นข้อมูลบางอย่างอาจจะคลาดเคลื่อนหรือผิดเพี้ยนไป ทางผู้จัดทำไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ณที่นี้