thailand-travel-guide thai-guide
Thai languageEnglish language
 
ท่องเที่ยวจังหวัด
 
 

จังหวัดชุมพร

จังหวัดชุมพร มีชื่อปรากฏมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 1098 โดยมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านของ นครศรีธรรมราช และเป็นเมืองหน้าด่านฝ่ายใต้เพราะอยู่ตอนบนของภาคใต้ ในรัชสมัยของ สมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ สมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งเป็นมณฑลชุมพร และในปี พ.ศ. 2476 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง จากระบอบมณฑลเป็นจังหวัด เมืองชุมพรจึงกลายเป็นจังหวัดชุมพร

คำว่า “ชุมพร” สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากคำว่า “ชุมนุมพล” เนื่องจากเป็นเมืองหน้าด่าน การเดินทัพไม่ว่าจะมาจากไหน ล้วนเข้ามาตั้งค่ายกันที่นี่ จึงเรียกจุดนี้ว่า “ชุมนุมพล” ต่อมา เพี้ยนเป็น “ชุมพร” หรืออาจจะมาจากคำว่า “ชุมนุมพร” เพราะในสมัยก่อน การเดินทางไป ทำศึกสงคราม เมื่อจะเคลื่อนพลจะต้องทำพิธีส่งทัพ โดยการบวงสรวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอให้ได้ รับชัยชนะในการสู้รบ เป็นการบำรุงขวัญทหาร ในสถานที่ชุมนุมเพื่อรับพรเช่นนี้ ตรงกับ ความหมาย “ชุมนุมพร” แต่อีกทางหนึ่งสันนิษฐานว่า น่าจะได้มาจากชื่อพันธุ์ไม้ธรรมชาติ ในท้องถิ่น ได้แก่ ต้นมะเดื่อชุมพร เพราะที่ตั้งของเมืองชุมพรนั้น อยู่บนฝั่งแม่น้ำท่าตะเภา มีต้นมะเดื่อชุมพรขึ้นอยู่มากมาย

   
 
 

จังหวัดชุมพรครอบคลุมพื้นที่กว่า 6,000 ตารางกิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 472,000 คน ภูมิประเทศโดยทั่วไป มีลักษณะเป็นแนวยาวไปตามแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย โดยมีชายฝั่งทะเลยาวถึง 222 กิโลเมตร พื้นที่ประกอบด้วยภูเขาสูงสลับกับพื้นที่ราบ พื้นที่ฝั่งตะวันตกของจังหวัด เป็นเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นเขตชายแดนไทย-พม่า เนื่องจากจังหวัดชุมพรถูกขนาบด้วยภูเขาและทะเล ทำให้มีฝนตกชุกตลอดทั้งปี เหมาะสมกับ การเกษตรกรรม มีแม่น้ำและลำคลองสายสั้นๆ ไหลจากเทือกเขาทางฝั่งตะวันตกของจังหวัด ไหลลงสู่อ่าวไทยทางตะวันออกของจังหวัด บริเวณปากน้ำชุมพร

จังหวัดชุมพรมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจหลายแห่งเช่น เกาะเต่า หาดทุ่งวัวแล่น น้ำตกเหวโหลน และอุทยานแห่งชาติคลองเพรา

   
 
ท่องเที่ยวตามภาค
 

การเดินทาง

 • รถ: จากกรุงเพทฯ ขับรถไปตามเส้นทางพุทธมณฑล ผ่านจังหวัดนครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธุ์ สู่จังหวัดชุมพร หรือเส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ (ทางหลวงหมายเลข 35) แล้วเลี้ยวซ้ายที่แยกอำเภอปากท่อ เข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จนถึงสี่แยกปฐมพร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าตัวเมืองชุมพร ตามทางหลวงหมายเลข 4001 อีกประมาณ 8 กิโลเมตร
 • รถบัส: นั่งรถบัสประจำทางปรับอากาศหรือแบบธรรมดาสู่จังหวัดชุมพร ที่สถานีขนส่งสายใต้ (ถนนอรุณอัมรินทร์ ปิ่นเกล้า)
 • รถไฟ: ใช้บริการรถไฟที่สถานีรถไฟหัวลำโพง สู่จังหวัดชุมพร
 •  

     
   
       
   
     
   
  สงวนลิขสิทธ์ @ 2549-2553 โดย ไกด์ทูไทยดอดคอม
  ข้อควรระวัง: เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นข้อมูลบางอย่างอาจจะคลาดเคลื่อนหรือผิดเพี้ยนไป ทางผู้จัดทำไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ณที่นี้