thailand-travel-guide thai-guide
Thai languageEnglish language
 
ท่องเที่ยวจังหวัด
 

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี ไดู้ถูกค้นพบหลักฐานว่าเคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ และเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายเมืองในสมัยทวารวดี ตามตำนานกล่าวว่าในสมัยสุโขทัย ท้าวมหาพรหมได้เข้ามาสร้างเมืองที่บ้านอุทัยเก่า (อำเภอหนองฉาง) แล้วพาคนไทยมาอยู่ ท่ามกลางหมู่บ้านกะเหรี่ยงและหมู่บ้านมอญ จึงเรียกว่า “เมืองอู่ไทย” ตามกลุ่มหรือที่อยู่ของ คนไทย ต่อมาเกิดน้ำแล้งกระแสน้ำเปลี่ยนทาง เมืองจึงถูกทิ้งร้าง ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ชาวกะเหรี่ยงชื่อ “พะตะเบิด” เข้ามาปรับปรุงเมืองอู่ไทย โดยขุดทะเลสาบขังน้ำไว้ใกล้เมือง และเป็นผู้ปกครองเมืองอู่ไทยคนแรก ชื่อเมือง จึงเรียกเพี้ยนเป็น “เมืองอุไทย” ตามสำเนียงชาวกะเหรี่ยงและมีฐานะเป็นหัวเมืองหน้าด่านชั้นนอก ในการสกัดกั้น กองทัพพม่าที่จะเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีการอพยพ ผู้คนมาตั้งบ้านเรือนที่ริมฝั่งแม่น้ำสะแกกรังมากขึ้น และได้กลายเป็นที่ตั้งของตัวเมือง อุทัยธานีในปัจจุบัน


   
 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและและภูเขาสูง สภาพป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางธรรมชาติ จนทำให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้วยขาแข้ง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ครอบคลุมพื้นที่ 6,730 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 326,000 คน มีสถานที่น่าสนใจทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีหลายแห่งที่น่าเที่ยว เช่น วัดธรรมโฆษก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เขาสะแกกรัง เขาปฐวี น้ำตกหินลาด และวนอุทยานถ้ำเขาวง

   
 
ท่องเที่ยวตามภาค
 

การเดินทาง

 • รถ: จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ที่กิโลเมตรที่ 52 ผ่านจังหวัดอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท แล้วเลี้ยวซ้ายที่กิโลเมตร 206 ตามถนน 333 อีก16 กิโลเมตร จะเข้าสู่ตัวเมือง จังหวัดอุทัยธานี รวมระยะทาง 222 ืกิโลเมตร
 • รถบัส: นั่งรถบัสประจำทางปรับอากาศหรือแบบธรรมดาสู่จังหวัดอุทัยธานี ที่สถานีขนส่ง สายเหนือหมอชิต 2 (ถนนกำแพงเพชร)
 • รถไฟ: ใช้บริการที่สถานีรถไฟหัวลำโพง สู่จังหวัดอุทัยธานี ได้ทุกวัน
 •  

     
   
       
   
     
   
  สงวนลิขสิทธ์ @ 2549-2553 โดย ไกด์ทูไทยดอดคอม
  ข้อควรระวัง: เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นข้อมูลบางอย่างอาจจะคลาดเคลื่อนหรือผิดเพี้ยนไป ทางผู้จัดทำไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ณที่นี้