thailand-travel-guide thai-guide
Thai languageEnglish language
 
ท่องเที่ยวจังหวัด
 

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เชื่อกันว่าเป็นนครแห่งวรรณกรรมอมตะลิลิตพระลอ ที่รู้จักกันทั่วไป เมืองแพรถูกสร้างขึ้น ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 มีหลายชื่อเช่น พลนคร เมืองพล เมืองแพล แพร่เคยเป็นเมืองหนึ่งในอาณาจักรสุโขทัย ตามศิลาจารึกของ พ่อขุนรามคำแหง ในสมัยขอมเรืองอำนาจในแคว้นล้านนา เมืองแพร่ ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น โกศัยนคร หรือ เวียงโกศัย ซึ่งแปลว่า ผ้าแพร จนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยเจ้าพิริยะชัยเทพวงศ์ (เจ้าผู้ครองนครเมืองแพร่) ถูกกำกับโดยข้าหลวง พระยาไชยบูรณ์ ต่อมาได้เกิดการกบฎ พระยาไชยบูรณ์ถูกจับ ประหารชีวิต ในหลวงรัชกาลที่ 5 จึงโปรดกล้าแต่งตั้งพระยาสุาศักดิ์มนตรี นำทัพหลวง เข้าปราบปรามกบฎจนราบคาบ นับแต่นั้นมาก็ไม่มีเจ้าผู้ครองนครเมืองแพร่อีกเลย


   
 
 

จังหวัดแพร่มีแม่น้ำยมไหลผ่าน ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาล้อมรอบทั้งสี่ทิศ มีที่ราบในหุบเขาอยู่ตอนกลางของจังหวัด่ ครอบคลุมพื้นที่ 6,538 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 471,360 คน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งเช่น อุทยานแห่งชาติแม่ยม อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย และถ้ำผานางคอย

   
 
ท่องเที่ยวตามภาค
 

การเดินทาง

 • รถ: จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 11 ที่อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ สู่แพร่โดยผ่านจังหวัดพิจิตร พิษณุโลก และอุตรดิตถ์ สู่จังหวัดแพร่ รวมระยะทาง 551 กิโลเมตร
 • รถบัส: นั่งรถบัสประจำทางปรับอากาศหรือแบบธรรมดาสู่จังหวัดแพร่ ที่สถานีขนส่ง สายเหนือหมอชิต 2 (ถนนกำแพงเพชร)
 • รถไฟ: ใช้บริการที่สถานีรถไฟหัวลำโพง สู่อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ได้ทุกวัน
 • เครื่องบิน: ใช้บริการสายการบินในประเทศ สู่จังหวัดแพร่ ได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
 •  

     
   
       
   
     
   
  สงวนลิขสิทธ์ @ 2549-2553 โดย ไกด์ทูไทยดอดคอม
  ข้อควรระวัง: เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นข้อมูลบางอย่างอาจจะคลาดเคลื่อนหรือผิดเพี้ยนไป ทางผู้จัดทำไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ณที่นี้