thailand-travel-guide thai-guide
Thai languageEnglish language
 
ท่องเที่ยวจังหวัด
 

จังหวัดน่าน

จังหวัดน่าน มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่รุ่นเดียวกับกรุงสุโขทัย สันนิษฐานว่าถูกสร้าง ราวพุทธศตวรรษที่ 18 “พญาภูคา” ได้สร้างขึ้นในบริเวณที่ราบทางตอนบน เขตตำบลศิลาเพชร หรืออำเภอปัวในปัจจุบัน ซึ่งมีชื่อเดิมว่า นันทบุรี หรือวรนคร ต่อมาเจ้าเมืองน่านได้รับพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุจำนวน 7 องค์ มาจากกรุงสุโขทัย จึงได้เสาะหาสถานที่ที่เหมาะสมในการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และได้เลือก ดอยภูเพียงแช่แห้ง จึงได้ย้ายมาสร้างเมืองใหม่ที่เชิงดอยต่อมาประมาณ ปี พ.ศ. 1911 แม่น้ำน่านได้เปลี่ยนทิศทางเดิน จึงต้องย้ายเมืองอีกครั้งหนึ่ง มาตั้งที่บ้านห้วยไค้ ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่าน ซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองน่านในปัจจุบัน


   
 
 

จังหวัดน่าน เป็นจังหวัดชายแดนภาคเหนือ และเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในหุบเขา ครอบคลุมพื้นที่ 11,472 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 477,800 คน มีสถานที่น่าสนใจทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีหลายแห่งที่น่าเที่ยว เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน วัดภูมินทร์ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ดอยผาจิ และอุทยานแห่งชาติดอยภูคา

   
 
ท่องเที่ยวตามภาค
 

การเดินทาง

 • รถ: จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 มาจนถึงจังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 117 มาจนถึงจังหวัดพิษณุโลก แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 11 ผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ และอำเภอเด่นชัย (จังหวัดแพร่) จากเด่นชัย ใช้ทางหลวงหมายเลข 101 ผ่านจังหวัดแพร่ สู่จังหวัดน่าน รวมระยะทาง 668 ืกิโลเมตร
 • รถบัส: นั่งรถบัสประจำทางปรับอากาศหรือแบบธรรมดาสู่จังหวัดแพร่ ที่สถานีขนส่ง สายเหนือหมอชิต 2 (ถนนกำแพงเพชร)
 • รถไฟ: ไม่มีขบวนที่ไปจังหวัดน่านโดยตรง ต้องใช้บริการรถไฟสู่อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง และโดยสารรถประจำทางต่อเข้าสู่จังหวัดน่าน
 •  

     
   
       
   
     
   
  สงวนลิขสิทธ์ @ 2549-2553 โดย ไกด์ทูไทยดอดคอม
  ข้อควรระวัง: เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นข้อมูลบางอย่างอาจจะคลาดเคลื่อนหรือผิดเพี้ยนไป ทางผู้จัดทำไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ณที่นี้