thailand-travel-guide thai-guide
Thai languageEnglish language
 
ท่องเที่ยวจังหวัด
 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่า สันนิษฐานว่า เมืองแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองที่มีคนอาศัยมาเนิ่นนาน แต่ไม่มีหลักฐานว่าเข้ามาอยู่เมื่อใด ผู้คนที่อยู่อาศัยก่อนนั้นมีหลักฐานและเชื่อกันว่าเป็นชนเผ่าลั๊วะ หรือละว้า โดยมีการพบหลุม ฝังศพ ซากบ้านร้างซึ่งพบกันแถวบริเวณที่เป็นหอประชุมเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอนเดิมเป็นชุมชนบ้านป่า เป็นเพียงทางผ่านของกองทัพพม่าที่เดินทัพไปยัง กรุงศรีอยุธยา จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2374 สมัยของรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระยาเชียงใหม่มหาวงศ์ ทราบว่าทางตะวันตกของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งก็คือดินแดนที่เป็น หัวเมืองแม่ฮ่องสอน มีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง ป่าทึบและเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่านานาชนิด โดยเฉพาะช้างป่าที่ชุกชุมมาก จึงมีบัญชาให้เจ้าแก้วเมืองมา นำช้างต่อหมอควาญไปจับช้างป่า นำมาฝึกสอนเพื่อใช้งาน เจ้าแก้วเมืองมาจึงได้ออกเดินทางจากเมืองเชียงใหม่ มุ่งสู่ทิศตะวันตก เฉียงเหนือ หลังจากที่ได้จับช้างป่าแล้ว ก็เดินทางต่อมาถึงตัวเมืองแม่ฮ่องสอนในปัจจุบัน เห็นว่าเป็นทำเลดีเหมาะที่จะตั้งเป็นที่ฝึกสอน ช้างและตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน จึงได้ตั้งคอก ฝึกสอนช้างริมลำน้ำนั้น และตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า "บ้านแม่ร่องสอน" ต่อมาคำว่า "แม่ร่องสอน" ได้เพี้ยนมาเป็น "แม่ฮ่องสอน" บ้านแม่ร่องสอน เจริญรุ่งเรืองเป็นลำดับมาจนกลายเป็น ชุมชนใหญ่ รัชกาลที่ 5 จึงยกให้เป็นเมืองแม่ฮ่องสอน ในปี พ.ศ. 2417 ต่อมาในปี พ.ศ. 2476 เลิกการปกครองแบบมณฑล และตั้งเป็น "จังหวัดแม่ฮ่องสอน" มาจนกระทั่งทุกวันนี้

   
 
 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกสุดของภาคเหนือ มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 12,681 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 243,000 คน แม่ฮ่องสอนได้ชื่อว่า “เมืองสามหมอก” เนื่องจากเป็นเมืองที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขา จนทำให้เมืองถูกปกคลุมด้วยหมอกตลอดทั้งปี มีทิวทัศน์อันสวยงามตามธรรมชาติของเทือกเขาสลับซับซ้อนและป่าไม้นานาพันธุ์ จนนักท่องเที่ยวเล่าขานกันอยู่เสมอว่า เปรียบเสมือนกับเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของเมืองไทย มีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่มากมายทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและโบราณสถาน เช่น วัดพระธาตุดอยกองมู วนอุทยานน้ำตกผาเสื่อ สถานศึกษาธรรมชาติ และสัตว์ป่าถ้ำน้ำลอด อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอ อุทยานแห่งชาติสาละวิน และการล่องแพแม่น้ำปาย เป็นต้น รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมที่เห็นได้ จากบ้านเรือนที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวหรือสองชั้นแบบโบราณเรียกว่า บ้านแบบ ไทยใหญ่ มีการแต่งกายแบบพื้นเมืองซึ่งเรียกกันว่า ชุดไต นอกจากนี้ชาวแม่ฮ่องสอนยังใช้ ภาษาท้องถิ่นและรับประทานอาหารพื้นเมือง สิ่งเหล่านี้กลายเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้เดินทางมาเยี่ยมชมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

   
 
ท่องเที่ยวตามภาค
 

การเดินทาง

 • รถ: ขับรถจากกรุงเทพสู่จังหวัดเชียงใหม่ แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 108 ซึ่งตัดจาก จังหวัดเชียงใหม่ผ่านอำเภอหางดง อำเภอสันป่าตอง อำเภอจอมทอง อำเภอแม่สะเรียง และ อำเภอขุนยวม มาถึงอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน รวมระยะทางประมาณ 349 กิโลเมตร เส้นทางสายนี้เป็นทางตัดขึ้นเขาสูง และมีความคดโค้งนับได้มากถึง 1,864 โค้ง หรือใช้ทางหลวงหมายเลข 1095 ที่เรียกทั่วไปว่าเส้นทางสายแม่มาลัย-ปาย ตัดจากอำเภอ แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ถึงอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทางเพียง 245 กิโลเมตร หรือนักท่องเที่ยวจะเดินทางจากจังหวัดตากไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยไม่แวะเข้าจังหวัด เชียงใหม่ก็สามารถเดินทางได้ตามทางหลวงหมายเลข 105 ผ่านอำเภอแม่สอด-แม่ระมาด-ท่าสองยาง ถึงอำเภอแม่สะเรียง มีระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร
 • รถบัส: นั่งรถบัสประจำทางปรับอากาศหรือแบบธรรมดาสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่สถานีขนส่ง สายเหนือหมอชิต 2 (ถนนกำแพงเพชร)
 • รถไฟ: ใช้บริการที่สถานีรถไฟหัวลำโพง โดยสารรถไฟไปลงที่สถานีในจังหวัดเชียงใหม่ แล้วเดินทางต่อด้วยรถบัส สู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • เครื่องบิน: ใช้บริการสายการบินในประเทศ สายกรุงเทพ-เชียงใหม่ -แม่ฮ่องสอน ได้ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ หรือจะใช้บริการ SGA แอร์ไลน์ จากจังหวัดเชียงใหม่ หรือเชียงราย สู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 •  

     
   
       
   
     
   
  สงวนลิขสิทธ์ @ 2549-2553 โดย ไกด์ทูไทยดอดคอม
  ข้อควรระวัง: เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นข้อมูลบางอย่างอาจจะคลาดเคลื่อนหรือผิดเพี้ยนไป ทางผู้จัดทำไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ณที่นี้