thailand-travel-guide thai-guide
Thai languageEnglish language
 
ท่องเที่ยวจังหวัด
 

จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงราย เป็นคำที่มีความหมายว่าเมืองของพระเจ้าเม็งราย เนื่องจากเมืองเชียงรายนี้ ถูกสร้างโดยพระเจ้าเม็งราย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1805 หลังจากนั้น ในสมัยพระเจ้าแสนภูมิ ได้สร้างเมืองใหม่ขึ้นมาเรียกว่าเมืองเชียงแสน และให้ เมืองเชียงรายเป็นเมืองขึ้น แต่ในปีพ.ศ. 2101 เมืองเชียงแสน เชียงราย และเชียงใหม่ ได้ตกอยู่ในการปกครองของพม่าในสมัย พระเจ้าบุเรงนอง หลังจากนั้น ได้กลับมาอยู่ในการปกครองของไทยในสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อปีพ.ศ. 2347 แต่เมืองเชียงแสนได้ถูกทิ้งให้ร้าง หลังจากนั้น ในปีพ.ศ. 2386 สมัยรัชกาลที่ 3 ได้มีการฟื้นคืนเมืองเชียงรายขึ้นมาใหม่ โดยเป็นเมือง บริวารของเมืองเชียงใหม่ เพื่อเป็นกำลังช่วยเหลือเชียงใหม่ป้องกันภัยจากพม่า หลังจากนั้น ในปีพ.ศ. 2437 รัชกาลที่ 5 ได้โปรดเกล้าให้เมืองเชียงรายเป็นเมืองจัตวาเช่นเดียวกันกับ เมืองเชียงใหม่ ก่อนจะเปลี่ยนเป็นจังหวัดเชียงราย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง

   
 
 

จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯเป็นระยะทาง 785 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 11,678 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1.2 ล้านคน ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา และที่ราบริมฝั่งแม่น้ำ เชียงรายอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 416 เมตร จังหวัดเชียงรายมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งเช่น วัดพระสิงห์ สวนแม่ฟ้าหลวงและพระตำหนักดอยตุง วนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์ (น้ำตกตาดหมอก) ดอยแม่สลอง พระธาตุดอยตุง ดอยผาตั้ง ภูชี้ฟ้า และอุทยานแห่งชาติดอยหลวง

   
 
ท่องเที่ยวตามภาค
 

การเดินทาง

 • รถ: ขับรถจากกรุงเทพใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) แล้วแยกเข้าทางหลวง หมายเลข 32 ผ่านอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และสิงห์บุรี จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 11 จากอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผ่านจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และแพร่ แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 103 ไปอำเภองาว และแยกขวาเข้า ทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านพะเยาสู่จังหวัดเชียงราย รวมระยะทางประมาณ 785 กิโลเมตร หรือใช้ทางหลวงหมายเลข 1 สู่จังหวัดลำปาง แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 11 ผ่านจังหวัด ลำพูน เชียงใหม่ สู่จังหวัดเชียงราย
 • รถบัส: นั่งรถบัสประจำทางปรับอากาศหรือแบบธรรมดาสู่จังหวัดเชียงราย ที่สถานีขนส่ง สายเหนือหมอชิต 2 (ถนนกำแพงเพชร)
 • รถไฟ: ใช้บริการที่สถานีรถไฟหัวลำโพง โดยสารรถไฟไปลงที่สถานีในจังหวัดลำปาง หรือเชียงใหม่ แล้วเดินทางต่อด้วยรถยนต์ สู่จังหวัดเชียงราย
 • เครื่องบิน: ใช้บริการสายการบินในประเทศสู่จังหวัดเชียงราย ได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ หรือจะใช้บริการ SGA แอร์ไลน์ จากจังหวัดเชียงใหม่ หรือแม่ฮ่องสอน สู่จังหวัดเชียงราย
 •  

     
   
       
   
     
   
  สงวนลิขสิทธ์ @ 2549-2553 โดย ไกด์ทูไทยดอดคอม
  ข้อควรระวัง: เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นข้อมูลบางอย่างอาจจะคลาดเคลื่อนหรือผิดเพี้ยนไป ทางผู้จัดทำไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ณที่นี้