thailand-travel-guide thai-guide
Thai languageEnglish language
 
ท่องเที่ยวจังหวัด
 
 

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี บริเวณพื้นที่ที่เป็นจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบัน เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์มา ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ประมาณ 5,000-7,000 ปี มาจนถึงสมัยทวาราวดี สมัยลพบุรี และสมัยสุโขทัย แต่ไม่ปรากฏหลักฐานชื่อจังหวัดอุดรธานี จนกระทั่งสมัยกรุงศรีอยุธยา บริเวณพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จึงเริ่มปรากฏในประวัติศาสตร์ เดิมจังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองร้าง เรียกว่าบ้านหมากแข้ง ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ปี พ.ศ. 2428 สมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกฮ่อได้รวมตัวก่อการร้ายขึ้น ในมณฑลลาวพวนฝั่งซ้าย แม่น้ำโขง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่น ประจักษ์ศิลปาคม เป็นแม่ทัพใหญ่ฝ่ายใต้ ไปทำการปราบปราม พวกฮ่อในเวลานั้น เมืองอุดรธานียังไม่ปรากฏชื่อ เพียงแต่ปรากฏชื่อบ้านหมากแข้ง หรือ บ้านเดื่อหมากแข้ง สังกัดเมืองหนองคายขึ้นกับมณฑลลาวพวน และกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมได้เดินทัพผ่าน บ้านหมากแข้ง ไปทำการปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้ว ไทยเกิดมีกรณีพิพาทกับฝรั่งเศส เรียกว่า "กรณีพิพาท ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)" พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงยอมเสียสละส่วนน้อย เพื่อรักษาประเทศไว้ จึงทรงสละดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศส และตามสนธิสัญญา ที่ทำขึ้นระหว่าง 2 ประเทศ มีเงื่อนไขห้ามประเทศสยามตั้งกองทหารและป้อมปราการ อยู่ในรัศมี 25 กิโลเมตร ของฝั่งแม่น้ำโขง ดังนั้นหน่วยทหารไทยที่ตั้งประจำอยู่ที่เมืองหนองคายอันเป็นเมืองศูนย์กลาง ของมณฑลลาวพวน ซึ่งมีกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมเป็น ข้าหลวงใหญ่สำเร็จราชการ จำต้องอพยพเคลื่อนย้ายเข้ามาจนถึงหมู่บ้านชื่อบ้านเดื่อหมากแข้ง (ที่ตั้งจังหวัดอุดรธานี ปัจจุบัน) ห่างจากฝั่งแม่น้ำโขงกว่า 50 กิโลเมตร ทรงบัญชาให้ตั้ง ศูนย์มณฑลลาวพวน และตั้งกองทหารขึ้น ในปี พ.ศ 2450 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงให้จัด ตั้งเมืองอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้ง อยู่ในการปกครองของมณฑลอุดร ต่อมาเมื่อเกิดการ เปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ยกเลิกการปกครองในระบบมณฑล มณฑลอุดร จึงถูกยุบไป เหลือแต่เพียงจังหวัดอุดรธานี

   
 
 

จังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายและดินลูกรัง ชั้นล่างเป็นดินดาน มีเทือกเขาที่สำคัญคือ เทือกเขาภูพาน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 11,730 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1.52 ล้านคน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท พระพุทธบาทบัวบาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง และ อุทยานธารงาม

   
 
ท่องเที่ยวตามภาค
 

การเดินทาง

 • รถ: ขับรถไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) แล้วแยกเข้าสู่เส้นทาง หลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ที่จังหวัดสระบุรี บริเวณกิโลเมตรที่ 107 ผ่าน จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น สู่จังหวัดอุดรธานี รวมระยะทาง 564 กิโลเมตร
 • รถบัส: นั่งรถบัสประจำทางปรับอากาศหรือแบบธรรมดาสู่จังหวัดอุดรธานี ที่สถานีขนส่ง สายตะวันออกเฉียงเหนือ (ถนนกำแพงเพชร 2)
 • รถไฟ: ใช้บริการรถไฟสู่จัหวัดอุดรธานี ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง ได้ทุกวัน
 • เครื่องบิน: ใช้บริการสายการบินในประเทศ สู่จังหวัดอุดรธานี ได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
 •  

     
   
       
   
     
   
  สงวนลิขสิทธ์ @ 2549-2553 โดย ไกด์ทูไทยดอดคอม
  ข้อควรระวัง: เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นข้อมูลบางอย่างอาจจะคลาดเคลื่อนหรือผิดเพี้ยนไป ทางผู้จัดทำไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ณที่นี้