thailand-travel-guide thai-guide
Thai languageEnglish language
 
ท่องเที่ยวจังหวัด
 
 

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานตอนล่างที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน เคยเป็นชุมชนที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองมานับพันปี นับตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจ และมีชนเผ่า ต่างๆ อพยพมาตั้งรกรากในบริเวณนี้ ได้แก่ พวกส่วย ลาว เขมร และเยอ ศรีสะเกษเดิมเรียก กันว่า เมืองขุขันธ์ เมืองเก่าตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านปราสาทสี่เหลี่ยมดงลำดวน ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหินในปัจจุบัน ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเมืองเมื่อ พ.ศ. 2302 และมีฐานะเป็น เมืองขึ้นต่อพิมายเขตนครราชสีมา สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยมีหลวงแก้วสุวรรณ ซึ่งได้รับ บรรดาศักดิ์เป็นพระยาไกรภักดีเป็นเจ้าเมืองคนแรก ต่อมาสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น พ.ศ. 2325 รัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ให้ยกฐานะบ้านโพนสามขา สระกำแพง ขึ้นเป็นเมืองศรีสะเกษ พร้อมกับตั้งให้พระภักดีภูธรสงคราม ปลัดเมืองขุขันธ์เป็น พระรัตนวงศา ดำรงตำแหน่งเจ้าเมือง ล่วงถึงรัชสมัยรัชการที่ 5 ได้ย้ายเมืองขุขันธ์มาอยู่ ที่บ้านเมืองเก่า ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษในปัจจุบัน แต่ยังคงใช้ชื่อว่า เมืองขุขันธ์จนถึง พ.ศ. 2481 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล โปรดฯ ให้รวมสองเมืองเป็นเมืองเดียวกันและเปลี่ยนเป็นจังหวัดศรีสะเกษตั้งแต่นั้นมา

   
 
 

จังหวัดศรีสะเกษ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 8,840 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1.44 ล้านคน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น สวนสมเด็จศรีนครินทร์ พระธาตุเรืองรอง ปราสาทหินวัดสระกำแพงใหญ่ และ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

   
 
ท่องเที่ยวตามภาค
 

การเดินทาง

 • รถ: ขับรถไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) แล้วแยกเข้าทางหลวง หมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ที่จังหวัดสระบุรี ไปจนถึงจังหวัดนครราชสีมา เข้าทางหลวง หมายเลข 226 ผ่านบุรีรัมย์ สุรินทร์ เข้าตัวเมืองศรีสะเกษ หรือใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 24 จากอำเภอสีคิ้วผ่านอำเภอโชคชัย-นางรอง-ประโคนชัย-ปราสาท แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวง หมายเลข 220 ผ่านอำเภอขุขันธ์ เข้าตัวเมืองศรีสะเกษ รวมระยะทางประมาณ 571 กิโลเมตร
 • รถบัส: นั่งรถบัสประจำทางปรับอากาศหรือแบบธรรมดาสู่จังหวัดศรีสะเกษ ที่สถานีขนส่ง สายตะวันออกเฉียงเหนือ (ถนนกำแพงเพชร 2)
 • รถไฟ: ใช้บริการรถไฟสายกรุงเทพฯ-ศรีสะเกษ หรือสายกรุงเทพฯ - อุบลราชธานี ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง ซึ่งจะผ่านและสามารถลงได้ที่สถานีศรีสะเกษ
 •    
   
       
   
     
   
  สงวนลิขสิทธ์ @ 2549-2553 โดย ไกด์ทูไทยดอดคอม
  ข้อควรระวัง: เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นข้อมูลบางอย่างอาจจะคลาดเคลื่อนหรือผิดเพี้ยนไป ทางผู้จัดทำไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ณที่นี้