thailand-travel-guide thai-guide
Thai languageEnglish language
 
ท่องเที่ยวจังหวัด
 
 

จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร นครแห่งการแสวงหา ได้ชื่อว่าเป็นเมืองพุทธศาสน์ พระธาตุ 5 แห่ง แหล่งอารยธรรม 3 พันปี ตามตำนานเล่าว่า เมื่อสมัยพุทธศตวรรษที่ 16 เมืองหนองหาน (สกลนครในปัจุบัน) สร้างขึ้นในยุคที่ขอมมีอำนาจในดินแดนนี้ โดยขุนขอมราชบุตร เจ้าเมืองอินทรปัฐนคร ผู้ซึ่งอพยพครอบครัวและบ่าวไพร่ชาวเขมรมาสร้างเมืองใหม่ที่ ริมหนองหาน มีเจ้าปกครองเรื่อยมา จนถึงสมัยพระยาสุวรรณภิงคาระเวลานั้นเกิดฝนแล้ง ข้าวยากหมากแพง เจ้าผู้ครองเมืองจึงต้องพาราษฎรอพยพกลับไปเขมร หนองหานจึงกลาย เป็นเมืองร้างอยู่ระยะหนึ่ง ต่อมาเมื่ออิทธิพลขอมเสื่อมลง เมืองหนองหานตกไปอยู่ใน ความปกครองของอาณาจักรล้านช้างเรียกชื่อเมืองว่า “เมืองเชียงใหม่หนองหาน” ซึ่งแสดงว่า เมืองหนองหานมีความสัมพันธ์กับเวียงจันทน์เสมอมา และเมื่อมาอยู่ในการปกครองของไทย เมื่อประมาณ พ.ศ. 2321-2322 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น เมืองสกลทวาปี ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่ 3 ปรากฏเจ้าเมืองชื่อ พระบรมราชา (มั่ง) เจ้าเมืองสกลทวาปี ในขณะนั้นไปเข้าข้างเจ้าอนุวงศ์ ซึ่งเป็นกบฏยกทัพเข้ามากวาดต้อนผู้คนทางภาคอีสาน พระบรมราชา (มั่ง) เข้าข้างเจ้าอนุวงศ์ อพยพครอบครัวไปอยู่ที่เมืองมหาชัยก่องแก้ว เหลือแต่กรรมการเมืองผู้น้อยทิ้งไว้เฝ้าเมือง ต่อมา พ.ศ. 2373 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้พระสุนทรราชวงศา (ปุต) เจ้าเมืองยโสธร ซึ่งทำความดีความชอบเมื่อครั้งปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์ มารักษาเมือง สกลทวาปี ต่อมาจึงโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระยาประจันตประเทศวาปี และเปลี่ยนชื่อจาก เมืองสกลทวาปีเป็นเมืองสกลนคร

   
 
 

จังหวัดสกลนคร ครอบคลุมพื้นที่กว่า 9,605 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1.1 ล้านคน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น พระธาตุเชิงชุม หนองหาน ปราสาทพระธาตุนารายณ์เจงเวง พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น อุทยานแห่งชาติภูพาน พระธาตุภูเพ็ก อุทยานแห่งชาติห้วยหวด และ ภาพรอยสลักผาสามพันปีที่ภูผายนต์

   
 
ท่องเที่ยวตามภาค
 

การเดินทาง

 • รถ: ขับรถไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรี เลี้ยวขวาเข้าถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา เลี้ยวแยกเข้า อำเภอบ้านไผ่ เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 23 ผ่านจังหวัดมหาสารคาม และทางหลวง หมายเลข 213 ผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ข้ามเทือกเขาภูพานเข้าสู่จังหวัดสกลนคร รวมระยะทาง ประมาณ 647 กิโลเมตร
 • รถบัส: นั่งรถบัสประจำทางปรับอากาศหรือแบบธรรมดาสู่จังหวัดสกลนคร ที่สถานีขนส่ง สายตะวันออกเฉียงเหนือ (ถนนกำแพงเพชร 2)
 • รถไฟ: ใช้บริการรถไฟสายกรุงเทพฯ - อุดรธานี ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง แล้วเดินทาง ต่อด้วยรถโดยสารถึงจังหวัดสกลนคร
 • เครื่องบิน: ใช้บริการสายการบินในประเทศ สู่จังหวัดสกลนคร ได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
 •  

     
   
       
   
     
   
  สงวนลิขสิทธ์ @ 2549-2553 โดย ไกด์ทูไทยดอดคอม
  ข้อควรระวัง: เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นข้อมูลบางอย่างอาจจะคลาดเคลื่อนหรือผิดเพี้ยนไป ทางผู้จัดทำไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ณที่นี้