thailand-travel-guide thai-guide
Thai languageEnglish language
 
ท่องเที่ยวจังหวัด
 
 

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่กึ่งกลางของภาคอีสานมานานกว่า 200 ปี อดีตเคยเป็น เมืองใหญ่ที่รุ่งเรืองมาก ชื่อว่า สาเกตุนคร มีประตูเข้าเมือง 11 ประตู เมืองขึ้น 11 เมือง ประวัติศาสตร์ของเมืองร้อยเอ็ดเริ่มปรากฏขึ้นในราวสมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนปลาย โดยมีเจ้าลาวผู้ครองนครจำปาศักดิ์ได้เดินทางมาตั้งบ้านเรือนในบริเวณบ้านทุ่ง (อยู่ในท้องที่อำเภอสุวรรณภูมิในปัจจุบัน) เรียกชื่อว่าเมืองทุ่งขึ้นกับนครจำปาศักดิ์ แล้วจึงสั่งให้ท้าวจารย์แก้วเป็นหัวหน้าเมือง ต่อมาท้าวมืดก็ได้ปกครองแทนพ่อ ท้าวมืด ปกครองได้ไม่นานก็ถึงแก่กรรม ท้าวทนผู้น้องก็ได้ปกครองแทน แต่ท้าวเชียงกับท้าวสูนย์ ไม่พอใจจึงได้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารสมเด็จพระบรมราชาที่ 3 แห่งกรุงศรีอยุธยา เพื่อให้ทัพไทยไปสู่รบกับท้าวทน ครั้นท้าวทนทราบข่าวจึงได้อพยพหนีไป เมืองทุ่งจึงกลาย เป็นของไทยโดยปริยาย และท้าวสูนย์ได้ครองเมืองทุ่ง ในสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ได้ย้ายเมืองใหม่มาตั้งที่บริเวณเมืองร้อยเอ็ดปัจจุบัน ส่วนเมืองสุวรรณภูมิเดิมก็ยังคงมีอยู่ ในสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์คิดกบฎต่อกรุงเทพฯ ได้ยกทัพเข้ามาตีหัวเมืองรายทางจนถึงนครราชสีมา แต่ก็ถูกทัพไทยตีแตกพ่ายไปในที่สุด

   
 
 

จังหวัดร้อยเอ็ด มีส่วนหนึ่งของทุ่งกุลาร้องไห้ที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีเนื้อที่กว้างใหญ่ถึงสองล้านไร่ ขณะนี้ได้รับการพัฒนาเพื่อให้เป็นแผ่นดินแห่งความอุดมสมบูรณ์ จนแทบจะหาร่องรอย แห่งอดีตไม่พบ นอกจากนี้ ยังพบหลักฐานทางโบราณคดีแสดงการอยู่อาศัยของคนมาตั้งแต่ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และเคยเป็นดินแดนที่อยู่ในเขตอิทธิพลของอาณาจักรขอมโบราณ จังหวัดร้อยเอ็ด ครอบคลุมพื้นที่กว่า 8,300 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1.31 ล้านคน ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง มีทุ่งกว้าง ดินปนทราย ส่วนมากเป็นดินเค็ม ดังนั้นจังหวัดร้อยเอ็ดจึงมีบ่อเกลือสินเธาว์มากแห่งหนึ่งในภาคอีสาน รวมทั้งยังมีสถานที่ ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด บึงพลาญชัย วัดบูรพาภิราม ปรางค์กู่ กู่กาสิงห์ กู่พระโกนา วนอุทยานผาน้ำย้อย และ ทุ่งกุลาร้องไห้

   
 
ท่องเที่ยวตามภาค
 

การเดินทาง

 • รถ: ขับรถไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงสระบุรี แยกเข้า ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา ผ่านอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดมหาสารคาม สู่จังหวัดร้อยเอ็ด รวมระยะทางประมาณ 512 กิโลเมตร
 • รถบัส: นั่งรถบัสประจำทางปรับอากาศหรือแบบธรรมดาสู่จังหวัดร้อยเอ็ด ที่สถานีขนส่ง สายตะวันออกเฉียงเหนือ (ถนนกำแพงเพชร 2)
 • รถไฟ: ไม่มีขบวนโดยตรงถึงจังหวัดร้อยเอ็ด ต้องใช้บริการรถไฟ ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง ไปลงที่จังหวัดขอนแก่น ก่อนจะต่อรถโดยสารสู่จังหวัดร้อยเอ็ด
 •    
   
       
   
     
   
  สงวนลิขสิทธ์ @ 2549-2553 โดย ไกด์ทูไทยดอดคอม
  ข้อควรระวัง: เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นข้อมูลบางอย่างอาจจะคลาดเคลื่อนหรือผิดเพี้ยนไป ทางผู้จัดทำไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ณที่นี้