thailand-travel-guide thai-guide
Thai languageEnglish language
 
ท่องเที่ยวจังหวัด
 
 

จังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองคาย เดิมทีเมืองหนองคาย แต่ก่อนเรียกบ้านไผ่ ขึ้นอยู่กับการปกครองของ กรุงศรีสัตนหุต (เวียงจันทร์) แต่ในปี พ.ศ. 2369 สมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เจ้าอนุวงศ์แห่งเมืองเวียงจันทน์ กบฏไม่ยอมขึ้นกับไทยอีก และได้ยกกองทัพมากวาดต้อนผู้คน ในเขตแดนไทยกลับไป ในการปราบกบฏดังกล่าว ท้าวสุวอธรรมาได้ยกทัพจากเมืองยโสธร มาช่วยกองทัพที่ยกไปจากกรุงเทพฯ จนสามารถมีชัยเหนือเจ้าอนุวงศ์ และจับกุมตัวลงมา กรุงเทพฯ ได้สำเร็จ รัชกาลที่ 3 จึงพระราชทานบำเหน็จ ให้ท้าวสุวอธรรมาเลือกทำเลที่จะ สร้างเมืองขึ้นรวม 4 แห่ง ซึ่งในที่สุดท้าวสุวอธรรมา ได้เลือกสร้างเมืองที่บ้านไผ่ เรียกชื่อว่า เมืองหนองคาย ในปี พ.ศ. 2370 ตามชื่อหนองน้ำใหญ่ซึ่งทางทิศตะวันตกของเมือง ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2434 เมืองหนองคายได้เป็นสถานที่ตั้งมณฑลลาวพรวน จนกระทั่ง พ.ศ. 2436 จึงได้ย้ายไปตั้งที่ทำการมณฑลที่บ้านหมากแข้ง เนื่องจากได้เสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง ให้กับฝรั่งเศส ต่อมาในปี พ.ศ. 2443 ได้จัดตั้งมณฑลอุดรขึ้นที่บ้านหมากแข้ง เมืองหนองคาย จึงมีฐานะเป็นเมืองหนึ่งของมณฑลอุดร หลังจากยกเลิกการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล ในปี พ.ศ. 2476 จังหวัดหนองคายซึ่งขึ้นกับมณฑลอุดร ได้แยกตัวออกมาเป็น จังหวัดหนองคายในปัจจุบัน

   
 
 

จังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดชายแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณฝั่งขวาของแม่น้ำโขง ตรงข้ามกับท่าเดื่อของสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ทิศเหนือเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ ทิศตะวันออกเป็นที่สูงและป่าโปร่ง ทิศตะวันตกเป็นภูเขาและป่า จังหวัดหนองคายครอบคลุมพื้นที่กว่า 7,332 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 895,700 คน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น ภูทอก อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส (วัดโพธิ์ชัย) พระธาตุบังพวน ตลาดท่าเสด็จ หาดจอมมณี น้ำตกธารทอง น้ำตกธารทิพย์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว และ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว

   
 
ท่องเที่ยวตามภาค
 

การเดินทาง

 • รถ: ขับรถไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) แล้วแยกเข้าสู่เส้นทาง หลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ที่จังหวัดสระบุรี และเดินทางเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมา ผ่านจังหวัดขอนแก่น และอุดรธานี สู่จังหวัดหนองคาย รวมระยะทาง 615 กิโลเมตร
 • รถบัส: นั่งรถบัสประจำทางปรับอากาศหรือแบบธรรมดาสู่จังหวัดหนองคาย ที่สถานีขนส่ง สายตะวันออกเฉียงเหนือ (ถนนกำแพงเพชร 2)
 • รถไฟ: ใช้บริการรถไฟสู่จังหวัดหนองคาย ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง ได้ทุกวัน
 •  

     
   
       
   
     
   
  สงวนลิขสิทธ์ @ 2549-2553 โดย ไกด์ทูไทยดอดคอม
  ข้อควรระวัง: เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นข้อมูลบางอย่างอาจจะคลาดเคลื่อนหรือผิดเพี้ยนไป ทางผู้จัดทำไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ณที่นี้