thailand-travel-guide thai-guide
Thai languageEnglish language
 
ท่องเที่ยวจังหวัด
 
 

จังหวัดนครพนม

จังหวัดนครพนม เมืองนครแห่งภูเขา ตามประวัติศาสตร์สมัยโบราณกล่าวถึงนครพนม ในฐานะเมืองเก่าเมืองแก่เคียงคู่อยู่กับอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ ซึ่งแรกเริ่มเดิมทีนั้น มีพื้นที่อยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง (ฝั่งลาว) ตั้งอยู่ที่ปากห้วยหินบูรณ์ พระเจ้ากรุงศรีสัตนาคนหุตลานช้างเวียงจันทร์ เป็นผู้สร้าง เพื่อให้พระราชบุตรชื่อ เจ้าโคตรบอง ดูแลแล้วพระราชทานนามว่า เมืองศรีโคตรบูรณ์ ขึ้นตรงกับเวียงจันทร์ แต่เกิดมีเหตุอาเพศแก่อาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ ทำให้กลายเป็นเมืองร้าง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 1800 เจ้าศรีโคตรบูรณ์ ได้สร้างเมืองมรุกนคร ขึ้นใหม่ ใต้เมืองท่าแขก บนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง ในปี พ.ศ. 2057 ผู้ครองเมืองมรุกนคร พระเจ้านครหลวงพิชิตทศพิศราชธานีศรีโคตรบูรณ์ ได้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็น เมืองศรีโคตรบูรณ์ ตามเดิม ต่อมาในปี พ.ศ. 2280 พระธรรมราชา เจ้าเมืองศรีโคตรบูรณ์องค์สุดท้าย ก็ได้ย้ายเมืองมาอยู่ทางฝั่งขวา(ฝั่งไทย) ของแม่น้ำโขง แล้วให้ชื่อว่า “เมืองนคร” ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ก็ได้มีการย้ายเมืองไปตั้ง ที่บ้านหนองจันทร์ขึ้นไปทางทิศเหนืออีก 52 กิโลเมตร จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2533 สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกตีกรุงเวียงจันทน์ได้ เมืองนครก็ได้ขอขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร และได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า "นครพนม" ด้วยเป็นเมืองที่มีพื้นที่ติดต่อกับเทือกเขามากมาย และด้วยความเป็นอาณาจักรที่เคย เจริญรุ่งเรืองมาเก่าก่อน

   
 
 

จังหวัดนครพนม ครอบคลุมพื้นที่กว่า 5,512 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 691,000 คน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น พระธาตุพนม วัดโอกาสศรีบัวบาน เรณูนคร พระธาตุท่าอุเทน อุทยานแห่งชาติภูลังกา และพระธาตุมหาชัย

   
 
ท่องเที่ยวตามภาค
 

การเดินทาง

 • รถ: ขับรถไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงสระบุรี บริเวณกิโลเมตร ที่ 107 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ ผ่านนครราชสีมา ถึงอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 23 ผ่านมหาสารคาม กาฬสินธุ์ สกลนคร ถึงจังหวัดนครพนม รวมระยะทาง 740 กิโลเมตร
 • รถบัส: นั่งรถบัสประจำทางปรับอากาศหรือแบบธรรมดาสู่จังหวัดนครพนม ที่สถานีขนส่ง สายตะวันออกเฉียงเหนือ (ถนนกำแพงเพชร 2)
 • รถไฟ: ใช้บริการรถไฟ ได้ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง ไปลงจังหวัดอุดรธานี แล้วเดินทางต่อ ด้วยรถโดยสารสู่จังหวัดนครพนม
 •    
   
       
   
     
   
  สงวนลิขสิทธ์ @ 2549-2553 โดย ไกด์ทูไทยดอดคอม
  ข้อควรระวัง: เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นข้อมูลบางอย่างอาจจะคลาดเคลื่อนหรือผิดเพี้ยนไป ทางผู้จัดทำไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ณที่นี้