thailand-travel-guide thai-guide
Thai languageEnglish language
 
ท่องเที่ยวจังหวัด
 
 

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร ปรากฎหลักฐานชัดเจนในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยทางฝั่งซ้ายของ ลำน้ำโขง แขวงสวันเขต มีหมู่บ้านชุมชนใหญ่ชื่อบ้านหลวงโพนสิน ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณ พระธาตุอิงฮัง แขวงสวันเขตในปัจจุบัน โดยมีเจ้าจันทรสุริยวงศ์ปกครองมีบุตรชายชื่อเจ้ากินรี ซึ่งต่อมาได้ข้ามลำน้ำโขงมาฝั่งขวาที่บริเวณปากห้วยมุก สร้างบ้านแปลงเมืองขึ้น ณ ที่นั้น ใน ปี พ.ศ. 2310 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2313 และตั้งชื่อเมืองว่า “มุกดาหาร” อันเกิดจากศุภนิมิตร ที่พบ เห็นในขณะที่กำลังสร้างเมือง ชาวเมืองทั่วไปเรียกมุกดาหารว่า เมืองมุก ในสมัยพระเจ้า ตากสินมหาราช ได้พระราชทานบรรดาศักดิ์ ให้เจ้ากินรีเป็นพระยาจันทรศรีสุราช อุปราชา มัณฑาตุราช ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองคนแรกของเมืองมุกดาหาร เมื่อปี พ.ศ. 2321 เดิมเมืองมุกดาหารมีฐานะเป็นเมืองขึ้นการปกครองกับมณฑลอุดร ต่อมาในปี พ.ศ. 2450 มีการปรับปรุงการปกครองมณฑลอุดรเป็นจังหวัด และเมืองมุกดาหารจึงถูกยุบเป็นอำเภอ เมืองมุกดาหาร ขึ้นการปกครองกับจังหวัดนครพนม จนกระทั่งปี พ.ศ. 2525 รัฐบาลได้ ออกพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดมุกดาหารขึ้นเป็นจังหวัดที่ 73 ของประเทศไทย

   
 
 

จังหวัดมุกดาหาร ครอบคลุมพื้นที่กว่า 4,770 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 332,500 คน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น วัดศรีมงคลใต้ พระพุทธสิงห์สอง(วัดศรีบุญเรือง) อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร วนอุทยานภูหมู แก่งกะเบา อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว น้ำตกตาดโตน และ กลองมโหระทึก อายุกว่า 3000 ปี (วัดมัชฌิมาวาส)

   
 
ท่องเที่ยวตามภาค
 

การเดินทาง

 • รถ: ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา-อ.บ้านไผ่ (มหาสารคาม) -อ.โพนทอง (ร้อยเอ็ด) -อ.คำชะอี (มุกดาหาร) หรือเส้นทางกรุงเทพฯ-สระบุรี(ทางหลวงหมายเลข 1) -นครราชสีมา (ทางหลวงหมายเลข 2) เลี้ยวขวาเข้าเส้นทางหมายเลข 207 ที่บ้านวัดผ่าน ประทาย พุทไธสง พยัคฆภูมิพิสัย (ทางหลวงหมายเลข 202) เกษตรวิสัย สุวรรณภูมิ จังหวัดยโสธร แยกเข้ามา ทางหลวงหมายเลข 2169 ผ่าน อ.ทรายมูล กุดชม เลิงนกทา แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 212 ผ่านอำเภอนิคมคำสร้อยสู่มุกดาหาร รวมระยะทาง 642 กิโลเมตร
 • รถบัส: นั่งรถบัสประจำทางปรับอากาศหรือแบบธรรมดาสู่จังหวัดมุกดาหาร ที่สถานีขนส่ง สายตะวันออกเฉียงเหนือ (ถนนกำแพงเพชร 2)
 • รถไฟ: ยังไม่มี้บริการรถไฟสู่จัหวัดมุกดาหารโดยตรง ต้องใช้บริการรถไฟสายกรุงเทพ-อุบลราชธานี ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง แล้วต่อรถโดยสารสู่จังหวัดมุกดาหาร
 •  

     
   
       
   
     
   
  สงวนลิขสิทธ์ @ 2549-2553 โดย ไกด์ทูไทยดอดคอม
  ข้อควรระวัง: เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นข้อมูลบางอย่างอาจจะคลาดเคลื่อนหรือผิดเพี้ยนไป ทางผู้จัดทำไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ณที่นี้