thailand-travel-guide thai-guide
Thai languageEnglish language
 
ท่องเที่ยวจังหวัด
 
 

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม ในสมัยกรุงธนบุรี ขึ้นอยู่กับจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งพระขัติยวงศา (ท้าวทน) เป็นเจ้าเมืองร้อยเอ็ด ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 พระขัติยวงศาพิสุทธิ์บดี (ท้าวศรีรังบุตรของพระขัติยวงศา) เป็นเจ้าเมืองร้อยเอ็ดสืบต่อจากพระบิดา และเป็นมาจน กระทั่งถึงรัชกาลที่ 3 พระขัติยวงศา (จันทร์) ได้เป็นเจ้าเมือง ซึ่งได้มีบุคคลสำคัญ 2 ท่านคือ ท้าวมหาชัย (กวด) บุตรอุปฮาดสิงห์ และท้าวบัวทองบุตรอุปฮาดหู ได้แจ้งกับพระขัติยวงศ์ (จันทร์) ขอออกมาหาทำเลตั้งเมืองขึ้นใหม่ ทำเลที่ได้เลือกคือ บ้านกุดยางใหญ่หรือนางใย อยู่ทางตะวันตกของเมืองร้อยเอ็ด เมื่อเลือกได้แล้วจึงได้แจ้งให้พระขัติยวงศา (จันทร์) ทราบ และมีใบบอกกราบบังคมทูลมายังกรุงเทพฯ เพื่อยกบ้านกุดยางใหญ่เป็นเมืองตามทางการ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2408 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 จึงได้โปรด เกล้าฯ ให้ยกบ้านกุดยางใหญ่เป็นเมืองมหาสารคาม และแต่งตั้งให้ท้าวมหาชัยไปเป็นเจ้าเมือง มีบรรดาศักดิ์เป็นพระเจริญราชเดช ส่วนท้าวบัวทองได้ดำรงตำแหน่งเป็นอัครฮาด แม้จะได้ตั้งเมืองขึ้นแล้วแต่ก็ยังคงขึ้นอยู่กับจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้นในปี พ.ศ. 2411 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มหาสารคามได้ถูกยกฐานะขึ้น ไม่ต้องขึ้นอยู่กับร้อยเอ็ดอีกต่อไป

   
 
 

จังหวัดมหาสารคาม มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลูกคลื่นไม่มีภูเขา มีแม่น้ำชีไหลผ่าน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา ครอบคลุมพื้นที่กว่า 5,225 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 935,000 คน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น กู่สันตรัตน์ พระธาตุนาดูน พระพุทธรูปยืนมงคล วนอุทยานโกสัมพี และ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดูนลำพัน

   
 
ท่องเที่ยวตามภาค
 

การเดินทาง

 • รถ: ขับรถไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงสระบุรี เลี้ยวขวาเข้า ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา (ทางหลวงหมายเลข 226) เข้าจังหวัดบุรีรัมย์ (ทางหลวงหมายเลข 219) ผ่าน อ.สตึก อ.พยัคฆภูมิพิสัย อ.บรบือ เข้าสู่จังหวัดมหาสารคาม รวมระยะทาง 475 กิโลเมตร
 • รถบัส: นั่งรถบัสประจำทางปรับอากาศหรือแบบธรรมดาสู่จังหวัดมหาสารคาม หรือนั่งรถสายกรุงเทพฯ - อุบลราชธานี ซึ่งมีวันละหลายเที่ยว และผ่านจังหวัดมหาสารคาม ที่สถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ (ถนนกำแพงเพชร 2)
 • รถไฟ: ยังไม่มี้บริการรถไฟสู่จัหวัดมหาสารคามโดยตรง ต้องใช้บริการรถไฟสายกรุงเทพ-ขอนแก่น ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง แล้วต่อรถโดยสารสู่จังหวัดมหาสารคาม
 •  

     
   
       
   
     
   
  สงวนลิขสิทธ์ @ 2549-2553 โดย ไกด์ทูไทยดอดคอม
  ข้อควรระวัง: เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นข้อมูลบางอย่างอาจจะคลาดเคลื่อนหรือผิดเพี้ยนไป ทางผู้จัดทำไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ณที่นี้