thailand-travel-guide thai-guide
Thai languageEnglish language
 
ท่องเที่ยวจังหวัด
 
 

จังหวัดเลย

จังหวัดเลย เดิมทีเดียวบริเวณที่ตั้งเมืองเลยขึ้นกับอาณาจักรล้านช้าง กล่าวว่าประมุขของ ล้านช้างก็เป็นคนไทยสายหนึ่ง ซึ่งอพยพมาจากเมืองแตง ซึ่งผู้ครองเมืองแตงคือขุนบรม พระองค์มีราชประสงค์จะให้อาณาเขตขยายให้กว้างออกไป จึงโปรดฯให้โอรสสองพระองค์ หาทำลสร้างเมืองขึ้นมาใหม่ โดยขุนไชยพงศ์สร้างสานนา ส่วนล้านช้างคือขุนลอ ต่อมาไทยทางลุ่มน้ำเจ้าพระยามีอำนาจมากขึ้นตามลำดับ และได้เข้าครอบครองสุโขทัย ได้สำเร็จเมื่อ พ.ศ. 1800 ถึงยุคสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช อาณาเขตสุโขทัยแผ่ไพศาล ยิ่งขึ้น เมืองเลยจึงเปลี่ยนมือผู้มีอำนาจปกครองตามไปด้วย จนกระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดฯ ให้ยกฐานะเลยขึ้นเป็นเมือง ซึ่งต่อมาในรัชสมัย ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ การปกครองพื้นที่ เมืองเลยยังคงเป็นเมืองอยู่ แต่ขึ้นอยู่กับมณฑลอุดร ต่อมาในปี พ.ศ. 2442 เมืองเลยถูกเปลี่ยนเป็นบริเวณเรียกว่า บริเวณน้ำเลย ก่อนจะเปลี่ยนเป็นบริเวณน้ำเหือง ครั้นถึง พ.ศ. 2450 บริเวณน้ำเหืองถูกยกเลิก เลยจึงเป็นจังหวัดหนึ่งขึ้นอยู่กับมณฑลอุดร เมื่อยกเลิกมณฑลแล้ว เลยจึงมีฐานะเป็นจังหวัดเหมือนจังหวัดอื่นๆ

   
 
 

จังหวัดเลย สถานที่ตั้งตัวเมืองอยู่ท่ามกลางภูเขาน้อยใหญ่ มีอากาศหนาวเย็นมีหมอก ปกคลุมอยู่เสมอ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 11,424 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 610,500 คน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน อุทยานแห่งชาติภูเรือ พระธาตุศรีสองรัก และ น้ำตกธารสวรรค์

   
 
ท่องเที่ยวตามภาค
 

การเดินทาง

 • รถ: ขับรถไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านตัวเมืองสระบุรี ตรงเข้าทางหลวงหมายเลข 21 ผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ ตรงเข้าทางหลวงหมายเลข 203 ผ่านอำเภอหล่มสัก หล่มเก่า เข้าเขตจังหวัดเลยที่อำเภอด่านซ้าย อำเภอภูเรือ ถึงตัวจังหวัดเลย หรือใช้เส้นทางจากสระบุรี ใช้ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา ถึงจังหวัดขอนแก่น แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 12 ผ่านอำเภอชุมแพ แล้วใช้เส้นทาง หมายเลข 201 เข้าเขตจังหวัดเลยที่อำเภอภูกระดึง อำเภอวังสะพุง ถึงตัวจังหวัดเลยได้ เช่นเดียวกัน รวมระยะทางประมาณ 520 กิโลเมตร
 • รถบัส: นั่งรถบัสประจำทางปรับอากาศหรือแบบธรรมดาสู่จังหวัดเลย ที่สถานีขนส่ง สายตะวันออกเฉียงเหนือ (ถนนกำแพงเพชร 2)
 • รถไฟ: ไม่มีขบวนโดยตรงถึงเลย ต้องใช้บริการรถไฟ ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง ไปลงที่จังหวัดอุดรธานหรือขอนแก่น ก่อนจะต่อรถโดยสารสู่จังหวัดเลย
 •    
   
       
   
     
   
  สงวนลิขสิทธ์ @ 2549-2553 โดย ไกด์ทูไทยดอดคอม
  ข้อควรระวัง: เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นข้อมูลบางอย่างอาจจะคลาดเคลื่อนหรือผิดเพี้ยนไป ทางผู้จัดทำไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ณที่นี้