thailand-travel-guide thai-guide
Thai languageEnglish language
 
ท่องเที่ยวจังหวัด
 
 

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อ พ.ศ. 2332 เพี้ยเมืองแพน บ้านชีโหล่นแห่งเมืองท่งอัน (อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในปัจจุบัน) พร้อมกับพรรคพวกประมาณ 300 คน ได้มาตั้งบ้านเมืองขึ้นที่บ้านบึงบอน (บ้านเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น ในปัจจุบัน) ตามประวัตศาสตร์เดิม ไม่ได้เป็นการหักล้าง ถางป่า สร้างเมืองใหม่ แต่ปรากฎว่า เป็นเมืองที่เคยมีอยู่แต่ร้างไป เหตุที่ทราบเพราะว่า มีการขุดค้นพบโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุสมัยก่อน พ.ศ. 2332 อยู่หลายแห่ง เช่น กู่ปรงค์เจดีย์ และพระพุทธรูปหิน ต่อมาเพี้ยเมืองแพน ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระนครศรีบริรักษ์ ดูแล เมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น ปรากฏหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ และมนุษยวิทยา ว่าอาณาเขต จังหวัดขอนแก่นเคยเป็นดินแดนที่มีผู้คนอาศัยตั้งบ้านเรือนอยู่เจริญรุ่งเรือง มีอารยธรรม สูงส่งมาก่อนสมัยประวัติศาสตร ์และคาบเกี่ยวกับสมัยประวัติศาสตร์ ทำให้ขอนแก่นเป็น เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมของชนชาติโบราณมากมาย


   
 
 

จังหวัดขอนแก่น เป็นเมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมของชนชาติโบราณ ดังปรากฏร่องรอย ให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน เช่น ภาพเขียนสีที่ถ้ำฝ่ามือแดง อำเภอภูเวียง เมืองโบราณสมัยทวาราวดี ที่อำเภอชุมแพ เสมาหินที่เมืองชัยวาน อำเภอมัญจาคีรี และ ศาสนสถานสมัยขอม ที่ อำเภอเปือยน้อย จัดเป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ที่พบในจังหวัดขอนแก่น และอยู่ใน สภาพสมบูรณ์มาก
ปัจจุบัน ขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยว ทั้งทางธรรมชาติ และ โบราณสถาน เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาคือ เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครอบคลุมพื้นที่กว่า 10,886 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1.75 ล้านคน มีสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณคดีและธรรมชาติมากมายเช่น อุทยานแห่งชาติภูเวียง บึงแก่นนคร เขื่อนอุบลรัตน์ พระธาตุขามแก่น กู่ประภาชัย อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ พระธาตุกู่ทอง และ อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน

   
 
ท่องเที่ยวตามภาค
 

การเดินทาง

 • รถ: ขับรถไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรี ตรงหลัก กิโลเมตรที่ 107 แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านจังหวัด นครราชสีมาถึงจังหวัดขอนแก่น หรือใช้เส้นทางจากกรุงเทพฯ ถึงสระบุรี แล้วตรงไป ตามถนนสระบุรี-ลำนารายณ์ แยกขวาเข้าเส้นทางม่วงค่อม-ด่านขุนทด-ชัยภูมิ-ขอนแก่น หรือสระบุรี-ลำนารายณ์-อำเภอเทพสถิตย์-ชัยภูมิ-อำเภอมัญจาคีรี-อำเภอพระยืน-ขอนแก่น ระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 445 กิโลเมตร
 • รถบัส: นั่งรถบัสประจำทางปรับอากาศหรือแบบธรรมดาสู่จังหวัดขอนแก่น ที่สถานีขนส่ง สายตะวันออกเฉียงเหนือ (ถนนกำแพงเพชร 2)
 • รถไฟ: ใช้บริการรถไฟ ได้ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง สู่จังหวัดขอนแก่น หรือจะใช้ขบวน รถไฟอื่นๆ ที่ีไปจังหวัดอุดรธานี และหนองคาย จะผ่านจังหวัดขอนแก่นทั้งสิ้น
 • เครื่องบิน: ใช้บริการสายการบินในประเทศ สู่จังหวัดขอนแก่น ได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
 •  

     
   
       
   
     
   
  สงวนลิขสิทธ์ @ 2549-2553 โดย ไกด์ทูไทยดอดคอม
  ข้อควรระวัง: เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นข้อมูลบางอย่างอาจจะคลาดเคลื่อนหรือผิดเพี้ยนไป ทางผู้จัดทำไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ณที่นี้