thailand-travel-guide thai-guide
Thai languageEnglish language
 
ท่องเที่ยวจังหวัด
 
 

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์ มีหลักฐานทางโบราณคดีที่บ่งบอกว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของเผ่าละว้า ซึ่งมีความเจริญทางด้านอารยธรรมประมาณ 1,600 ปี ชาวกาฬสินธุ์เดิมเป็นคนไทยเผ่า "อ้ายลาว" หรือ "ลาว" มีภูมิลำเนาอยู่ที่เวียงจันทร์ แต่ได้อพยพจากนครเวียงจันทร์ลงมาราว พ.ศ. 2320 เจ้าโสมพะมิตรหรือท้าวโสมพะมิตรเป็นหัวหน้าพาพรรคพวก กวาดต้อนผู้อพยพ หนีพระเจ้าศิริบุญสารจากนครเวียงจันทร์ ข้ามลำน้ำโขงและสันภูพาน มุ่งลงมาทาง ตะวันออกเฉียงใต้ ระยะแรกตั้งหลักอยู่เมืองหนองหาร พระธาตุเชิงชุม ปัจจุบันเป็นที่ตั้ง อำเภอเมืองสกลนคร และย้ายไปอยู่ที่เมืองพรรณานิคม ซึ่งปัจจุบันเป็นอำเภอสว่าง ดินแดนจังหวัดสกลนคร ต่อมาสภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลง เกิดฝนแล้งและโรคระบาด ประชาชนล้มตายเป็นจำนวนมาก ประกอบกับพระเจ้าศิริบุญสารผู้ครองนครเวียงจันทร์ ส่งกองทัพมาติดตาม เจ้าโสมพะมิตรจึงอพยพผู้คนที่เหลือ 5,000 คน ร่นถอยมาทางใต้ และตั้งหมู่บ้านใหม่ชื่อว่า บ้านกลางหมื่น เพื่อเป็นอนุสรณ์ตามจำนวนคนที่อพยพเหลือตายมา 5,000 คน คำว่ากลางหมื่น ก็คือ ครึ่งหมื่น หรือ 5,000 นั่นเอง บ้านกลางหมื่นปัจจุบันคือ ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ได้ไม่นานเนื่องจากทำเลไม่เหมาะสมแก่ การทำมาหากินและรักษาเมืองยาก จึงย้ายมาตั้ง ณ ที่ตั้งเดิมชื่อ บ้านแก่งสำโรง บริเวณ ลุ่มน้ำปาว ซึ่งเป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์ ต่อมาในปี 2334 สมัยรัตนโกสินทร์ ท้าวโสมพะมิตรได้ นำเครื่องบรรณาการเข้าถวายสวามิภักดิ์ต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า ยกฐานะบ้านแก่งสำโรงขึ้นเป็นเมือง และเนื่องจากทรงเห็นว่า บ้านแก่งสำโรงอยู่บริเวณลุ่มน้ำก่ำ ซึ่งเป็นภาษาพื้นเมืองแปลว่า แม่น้ำดำ จึงทรงพระราชทาน นามเมืองนี้ว่า “เมืองกาฬสินธุ์” หรือ “เมืองน้ำดำ” ทั้งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ท้าวโสมพะมิตรเป็น “พระยาชัยสุนทร” ครองเมืองกาฬสินธุ์เป็นคนแรก

   
 
 

จังหวัดกาฬสินธุ์ มีลักษณะภูมิประเทศตอนบนเป็นภูเขาตามแนวเทือกเขาภูพาน ตอนกลางเป็นเนินเขาสลับป่าโปร่ง ครอบคลุมพื้นที่กว่า 6,946 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 971,300 คน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น พระพุทธรูปสถานภูปอ เมืองฟ้าแดดสงยาง พระธาตุยาคู เขื่อนลำปาว น้ำตกผานางคอย น้ำตกตาดทอง และวัดสักกะวัน (สถานที่ค้นพบกระดูกไดโนเสาร์)

   
 
ท่องเที่ยวตามภาค
 

การเดินทาง

 • รถ: ขับรถไปตามเส้นทาง กรุงเทพฯ-สระบุรี-นครราชสีมา (ทางหลวงหมายเลข 2 หรือถนนมิตรภาพ) ถึง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ต่อด้วยเส้นทางหลวงหมายเลข 23 และทางหลวงหมายเลข 213 มหาสารคาม-กาฬสินธุ์ ระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 519 กิโลเมตร
 • รถบัส: นั่งรถบัสประจำทางปรับอากาศหรือแบบธรรมดาสู่จังหวัดนครราชสีมา ที่สถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ (ถนนกำแพงเพชร 2)
 • รถไฟ: ไม่มีขบวนที่ไปจังหวัดกาฬสินธุ์โดยตรง ต้องใช้บริการรถไฟ ที่สถานีรถไฟ หัวลำโพง สู่จังหวัดขอนแก่น แล้วเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางเข้าสู่จังหวัดกาฬสินธุ์
 •  

     
   
       
   
     
   
  สงวนลิขสิทธ์ @ 2549-2553 โดย ไกด์ทูไทยดอดคอม
  ข้อควรระวัง: เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นข้อมูลบางอย่างอาจจะคลาดเคลื่อนหรือผิดเพี้ยนไป ทางผู้จัดทำไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ณที่นี้