thailand-travel-guide thai-guide
Thai languageEnglish language
 
ท่องเที่ยวจังหวัด
 
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

พิ้นที่ทางตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะติดกับประเทศลาว ส่วนทางตอนใต้จะติด กับ ประเทศกัมพูชา โดยมีแม่น้ำโขงกั้นเป็นแนวพรมแดนระหว่างสามประเทศ เนื่องจากใน บริเวณนี้ ร้อนและแห้งแล้ง ทำให้พิชพันธ์ไม่ค่อยออกดอกออกผล ทำให้ประชากรในภาคนี้ จึงมีรายได้ต่ำกว่าภาคอื่นๆ ของประเทศ

พื้นที่ในเขตนี้จะเป็นที่ราบสูง โดยมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยที่ 32 องศา และสูงสุดที่ 45 องศา โดยอาชีพ ที่สำคัญในภาคนี้คือเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปลูกข้าว ซึ่งมากกว่า 50% ของที่ผลิตได้มาจากภาคนี้ รวมทั้งยังมีการปลูกพืชไร่ เช่น สัปประรด มันสำปะหลัง อ้อย และยาสูบ

   
 
 

อาหารของภาคอีสานที่นิยม คือ ข้าวเหนียว ส้มตำ ลาบ ไก่ย่างหรือหมูย่าง รวมทั้งยังมี การกินแมลง หรือสัตว์ต่างๆ เช่น ตั๊กแตน หนอน กบ และ กิ้งก่า

   
 
ท่องเที่ยวตามภาค
       
 
     
 
   
 
สงวนลิขสิทธ์ @ 2549-2553 โดย ไกด์ทูไทยดอดคอม
ข้อควรระวัง: เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นข้อมูลบางอย่างอาจจะคลาดเคลื่อนหรือผิดเพี้ยนไป ทางผู้จัดทำไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ณที่นี้