thailand-travel-guide thai-guide
Thai languageEnglish language
 
สถานที่ท่องเที่ยว
 
 

แนะนำท่องเที่ยวภูเขา

ภูเขาส่วนใหญ่จะอยู่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ ป่าส่วนใหญ่จะเป็นป่าสนเขา ซึ่งจะมีพืชพันธุ์เมืองหนาว แต่สำหรับภาคอื่นๆ ก็มีภูเขาอยู่บ้าง และจะพบป่าประเภทนี้ได้น้อย ซึ่งภูเขาและน้ำตกส่วนใหญ่ ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ไปด้วย ป่าไม้ ดอกไม้นานาพันธุ์ และ สัตว์ป่าบางชนิด ให้ความรู้สึกร่มเย็น สดชื่น เหมาะแ่ก่การพักผ่อน หย่อนใจ ในวันหยุด และหลีกหนีความวุ่นวายจากในเมืองหลวง

ถ้าคุณต้องการหลีกหนีความวุ่นวายในสังคมเมือง ต้องการอากาศบริสุทธ์ ได้พักผ่อนได้เต็มที่ อย่างที่ต้องการ การท่องเที่ยวภูเขาและน้ำตก จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่คุณไม่ควรพลาด


   
 
 

ประเภทของป่า

ป่าไม้ในประเทศไทยจะแบ่งออกได้เป็น 5 แบบง่ายๆ คือ
1. ป่าดิบเขา พบในเขตอากาศหนาวมากบนเขาสูง มีไม้ใหญ่อยู่น้อย แต่จะมีนกพันธุ์หายาก ซึ่งจะไม่ค่อยพบที่ป่าประเภทอื่น รวมทั้งไม้พันธุ์หายาก
2. ป่าดิบชื้น จะพบในพื้นที่ที่ฝนตกชุก มีพันธุ์ไม้ และสัตว์หลายชนิดมากมาย เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้กลายเป็นพักพิงที่สำคัญของสัตว์ป่า
3. ป่าสนเขา พบในเขตอากาศหนาว ส่วนใหญจะพบทางภาคเหนือและภาคอีสาน พันธุ์ไม้มักจะเป็นพวกสนสองใบ หรือสนสามใบ
4. ป่าเบญจพรรณ เป็นป่าที่พบมากที่สุดในไทย มีพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าอยู่บ้าง
5. ทุ่งหญ้า อาจจะไม่มีพันธุ์ไม้ แต่สัตว์ป่าที่ชอบกินหญ้า ก็จะออกมาให้เห็นกันบ้าง ส่วนใหญ่จะอยู่แทรกตามป่าไม้

 

   
 
รูปแบบท่องเที่ยว
 

ข้อควรระวังในการเดินทางในป่าเขา

1. ทาก สัตว์ขนาดเล็กที่อยู่ตามพื้นดินชื้นแฉะ เมื่อถูกทากเกาะและดูดเลือด อย่าเพิ่งดึงออก ให้ใช้ไฟลน แล้วดึงออก
2. ผึ้ง แตน ต่อ ถ้าถูกต่อยให้ ใช้อุปกรณ์ที่มีปลายแหลมกด จะทำให้เหล็กในโผล่ขึ้นมา แล้วจึงดึงออก
3. แมงป่อง ตะขาบ งู เมื่อถูกกัด ควรรีบไปพบแพทย์โดยทันที

เมื่อเดินป่า ควรใส่ชุดให้รัดกุม และรองเท้าหุ้มข้อ ไม่ควรปล่อยชายกางเกง

 

   
 
     
 
   
 
สงวนลิขสิทธ์ @ 2549-2553 โดย ไกด์ทูไทยดอดคอม
ข้อควรระวัง: เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นข้อมูลบางอย่างอาจจะคลาดเคลื่อนหรือผิดเพี้ยนไป ทางผู้จัดทำไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ณที่นี้