thailand-travel-guide thai-guide
Thai languageEnglish language
 
ท่องเที่ยวจังหวัด
 
 

จังหวัดสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานนับ 4,000 ปี โดยมีการค้นพบวัตถุโบราณ ที่บ้านโคกมะกอก อำเภอเขาฉกรรจ์ ในยุคต่อมาก็มีการค้นพบโบราณวัตถุอีก เช่น ที่อำเภออรัญประเทศและเขตอำเภอตาพระยา แสดงหลักฐานว่าสระแก้วเคยเป็นชุมชนสำคัญ ที่มีความเจริญรุ่งเรืองในสมัยอาณาจักรทวารวดี โดยสังเกตจากกลุ่มปราสาทศิลปะขอม และจารึกต่างๆ เช่น ใบเสมา จังหวัดสระแก้ว มีที่มาจากชื่อสระน้ำโบราณในพื้นที่อำเภอเมือง สระแก้ว ซึ่งมีอยู่ 2 สระ ในสมัยกรุงธนบุรี ประมาณปี พ.ศ. 2324 รัชกาลที่ 1 เมื่อครั้งทรง เป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเป็นแม่ทัพยกไปตีประเทศกัมพูชา ได้แวะพักกองทัพที่ บริเวณสระน้ำทั้งสองแห่งนี้ กองทัพได้อาศัยน้ำจากสระใช้สอย ได้ขนานนามสระทั้งสองว่า "สระแก้ว” และ “สระขวัญ" โดยได้นำน้ำจากสระทั้งสองแห่งนี้ใช้ในการประกอบพิธีถือ น้ำพิพัฒน์สัตยา โดยถือว่าเป็นน้ำบริสุทธิ์ สระแก้วเดิมมีฐานะเป็นตำบลซึ่งสมัยก่อนได้ตั้ง เป็นด่านสำหรับตรวจคนและสินค้าเข้า-ออก จนถึงในปี พ.ศ.2452 จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็น กิ่งอำเภอชื่อว่า "กิ่งอำเภอสระแก้ว" ขึ้นอยู่ในการปกครองของอำเภอกบินทร์บุรี ต่อมาในปี 2501 ซึ่งได้ถูกยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอชื่อว่า "อำเภอสระแก้ว" ขึ้นอยู่ในการปกครองของ จังหวัดปราจีนบุรี จนกระทั่งในปี 2536 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสระแก้วขึ้น โดยเป็นจังหวัดที่ 74 ของประเทศไทย

   
 
 

จังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 7,195 ตาราง กิโลเมตร มีประชากร 540,000 คน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น อุทยานแห่งชาติปางสีดา, ตลาดชายแดนบ้านคลองลึก (ตลาดโรงเกลือ), ปราสาทเขาน้อย และสระแก้ว-สระขวัญ

   
 
ท่องเที่ยวตามภาค
 

การเดินทาง

 • รถ: ขับรถไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 305 (สายรังสิต-องครักษ์) ผ่านอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 33 ผ่านอำเภอกบินทร์บุรี สู่จังหวัดสระแก้ว
 • รถบัส: นั่งรถบัสประจำทางปรับอากาศหรือแบบธรรมดาสู่จังหวัดสระแก้ว ที่สถานีขนส่ง หมอชิต (ถนนกำแพงเพชร 2)
 • รถไฟ: ใช้บริการรถไฟได้ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง สู่จังหวัดสระแก้ว โดยสามารถใช้เส้นทาง กรุงเทพ-สระแก้ว และ กรุงเทพ-อรัญประเทศ
 •  

     
   
       
   
     
   
  สงวนลิขสิทธ์ @ 2549-2553 โดย ไกด์ทูไทยดอดคอม
  ข้อควรระวัง: เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นข้อมูลบางอย่างอาจจะคลาดเคลื่อนหรือผิดเพี้ยนไป ทางผู้จัดทำไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ณที่นี้