thailand-travel-guide thai-guide
Thai languageEnglish language
 
ท่องเที่ยวจังหวัด
 
 

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยองเริ่มปรากฎชื่อ เมื่อ ปี พ.ศ.2113 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยสันนิษฐานว่า น่าจะก่อตั้งเมืองขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1500 ยุคที่ขอมเฟื่องฟูในแถบนี้ และในสมัยนั้น เมืองจันทบุรีเป็นเมืองหน้าด่านของขอม ดังนั้นจังหวัดระยองจึงได้รับศิลปวัฒนธรรมจากขอม โดยนักโบราณคดีได้สันนิษฐานจากหลักฐานที่พบ ได้แก่ ซากศิลาแลงคูค่าย ที่ยังหลงเหลือ อยู่ในเขตอำเภอบ้านค่าย ซึ่งเป็นศิลปะแบบขอม โดยชนพื้นเมืองในสมัยก่อนก็คือชาวซอง ซึ่งเป็นเผ่าที่อาศัยอยู่กระจายทั่วไปในภาคตะวันออก ครั้นเมื่อเสียกรุงศรีอยุธยา พระเจ้าตากสินพร้อมไพร่พลประมาณ 500 คน ได้ตีฝ่าวงล้อมทัพพม่า มุ่งสู่ตะวันออก มาหยุดพักที่เมืองระยอง และยึดเมืองระยองได้ ก่อนเดินทัพไปยังเมืองจันทบุรี เพื่อเป็นที่ตั้งทัพในกอบกู้อิสรภาพคืนจากพม่าได้ในปี พ.ศ.2113

   
 
 

จังหวัดระยองมีพื้นที่ 3550 ตารางกิโลเมตร และมีจำนวนประชากรประมาณ 600,000 คน เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลมากมาย เช่น เกาะมัน (เกาะมันใน เกาะมันกลาง และเกาะมันนอก) เกาะเสม็ด แหลมแม่พิมพ์ อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา ถ้ำเขาวง และ หาดแสงจันทร์ เป็นต้น ผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดคือ ทุเรียน และสัปประรด ส่วนผลิตภัณฑ์ ที่มีชื่อเสียงได้แก่ น้ำปลา กะปิ และอาหารทะเลตากแห้ง

   
 
ท่องเที่ยวตามภาค
 

การเดินทาง

 • รถ: ขับรถไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิืท) หรือทางหลวงพิเศษมอเตอร์เวย์ สู่จังหวัดระยอง แล้วขับผ่านตัวเมืองอีก 19 กิโลเมตร
 • รถบัส: นั่งรถบัสประจำทางปรับอากาศหรือแบบธรรมดาสู่จังหวัดระยอง ที่สถานีขนส่ง สายตะวันออก หรือสถานีเอกมัย (สุขุมวิท 63)
 •  

     
   
       
   
     
   
  สงวนลิขสิทธ์ @ 2549-2553 โดย ไกด์ทูไทยดอดคอม
  ข้อควรระวัง: เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นข้อมูลบางอย่างอาจจะคลาดเคลื่อนหรือผิดเพี้ยนไป ทางผู้จัดทำไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ณที่นี้