thailand-travel-guide thai-guide
Thai languageEnglish language
 
ท่องเที่ยวจังหวัด
 

จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “มหาชัย” เป็นจังหวัดเล็กๆ ตั้งอยู่บน ปากน้ำท่าจีน ห่างจากทะเลเพียง 2 กิโลเมตร ในอดีตยังเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีบันทึก ไว้ในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา เมื่อคราวพระเจ้าเสือเสด็จประพาสทางชลมารค สมุทรสาคร เดิมเรียกกันว่า “ท่าจีน” เพราะเป็นตำบลใหญ่อยู่ติดอ่าวไทย มีชาวต่างประเทศโดยเฉพาะ ชาวจีนนำสำเภาเข้ามาจอดเทียบท่าค้าขายกันมาก จึงเรียกติดปากว่า “ท่าจีน” จนกลายเป็น ชื่อตำบล เมื่อปี พ.ศ. 2091 ในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิโปรดให้สร้างเมืองใหม่ ขึ้นอีกหลายเมือง ด้วยมีพระราชประสงค์จะใช้เป็นที่ระดมพลสำหรับสู้รบกับพม่า บ้านท่าจีนจึงยกฐานะเป็นเมือง “สาครบุรี” ตั้งแต่นั้นมา จนถึงสมัยของพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดให้เปลี่ยนชื่อเมืองสาครบุรีเป็นเมืองสมุทรสาคร ครั้นถึงรัชสมัยของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงปฏิรูปการปกครอง มีการจัดระบบราชการส่วนภูมิภาค และมีการประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลแห่งแรกของ ประเทศไทยขึ้นที่ตำบลท่าฉลอม เมื่อปี พ.ศ. 2449 ทั้งยังได้เสด็จพระราชดำเนินตำบล ท่าฉลอมถึงสองครั้ง ต่อมาใน พ.ศ. 2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการให้ทางราชการเปลี่ยนคำว่า “เมือง” เป็น “จังหวัด” ทั่วทุกแห่ง เมืองสมุทรสาคร จึงได้เปลี่ยนเป็น “จังหวัดสมุทรสาคร” มาจนทุกวันนี้ ส่วนคำว่า “มหาชัย” เป็นชื่อของคลองที่ขุดขึ้นเพื่อตัดความคดเคี้ยวของคลองโคกขาม มาทะลุออกตัวเมืองท่าจีน

   
 
 

จังหวัดสมุทรสาคร ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม และการประมง เป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรสัตว์น้ำ จึงมีการประกอบอาชีพ ด้านการประมงอย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีนาเกลือมากที่สุดด้วย ครอบคลุมพื้นที่กว่า 839 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 443,000 คน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น ศาลพันท้ายนรสิงห์ คลองโคกขาม ตลาดมหาชัย และวัดใหญ่จอมปราสาท

   
 
ท่องเที่ยวตามภาค
 

การเดินทาง

 • รถ: จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากท่อ) หรือจากสี่แยกท่าพระ ไปตามทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ถึงหนองแขม เลี้ยวซ้ายเข้าซอยเพชรเกษม 81 หรือจากสะพานพระปิ่นเกล้าไปตามถนนพระบรมราชชนนี ตัดเข้าถนนเพชรเกษม เข้าสู่จังหวัดสมุทรสาคร
 • รถบัส: นั่งรถบัสประจำทางปรับอากาศหรือแบบธรรมดาสู่จังหวัดสมุทรสาคร ที่สถานีขนส่งสายใต้ (ถนนบรมราชชนนี)
 • รถไฟ: ใช้บริการรถไฟที่สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่สู่สถานีรถไฟมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ได้ทุกวัน
 •  

     
   
       
   
     
   
  สงวนลิขสิทธ์ @ 2549-2553 โดย ไกด์ทูไทยดอดคอม
  ข้อควรระวัง: เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นข้อมูลบางอย่างอาจจะคลาดเคลื่อนหรือผิดเพี้ยนไป ทางผู้จัดทำไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ณที่นี้