thailand-travel-guide thai-guide
Thai languageEnglish language
 
ท่องเที่ยวจังหวัด
 

จังหวัดอยุธยา

จังหวัดอยุธยาหรือพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ในภาคกลาง เป็นเมืองหลวงเก่าของไทย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1893 โดยสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง หรือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หลังจากเกิดโรคระบาดที่เมืองอู่ทอง จึงได้ย้ายมาอยู่ที่เมืองอโยธยา ได้ 3 ปี กรุงสุโขทัยได้ เสื่อมลง พระเจ้าอู่ทองจึงได้ประกาศพระองค์เป็นพระราชาธิบดี ก่อตั้งกรุงศรีอยุธยา นับเป็นราชธานีของไทยที่มีอายุยืนยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ิไทย ที่อยู่ในดินแดนแห่งนี้

พระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่เป็นที่ลุ่ม มีแม่น้ำสายใหญ่คือ แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรี และ แม่น้ำเจ้าพระยา ไหลมาบรรจบกันในลักษณะล้อมรอบผืนแผ่นดินส่วนใหญ่ของตัวเมืองไว้ ตัวจังหวัดจึงเป็นเกาะที่มีบ้านเรือนปลูกเรียงรายหนาแน่นตามสองข้างฝั่งแม่น้ำ จังหวัดอยุธยา เต็มไปด้วยโบราณสถานสมัยกรุงศรีอยุธยา รวมทั้งยังมีวัดวาอารามมากมายอีกด้วย


   
 
 

จังหวัดอยุธยาครอบคลุมพื้นที่กว่า 2,547 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 740,000 คน องค์การยูเนสโก้ โดยคณะกรรมการมรดกโลกได้มีมติให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พร้อมกับอุทยาน ประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ไว้ในบัญชีมรดกโลก

สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากศูนย์ศิลปาชีพบางไทรแล้ว ส่วนใหญ่ เป็นโบราณสถาน ได้แก่ วัด และพระราชวังต่างๆ พระราชวังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีอยู่ 3 แห่ง คือ พระราชวังหลวง วังจันทรเกษมหรือวังหน้า และวังหลัง นอกจากนี้ยังมี พระราชวังบางปะอิน ในเขตอำเภอบางปะอิน และตำหนักนครหลวง ในเขตอำเภอนครหลวง

   
 
ท่องเที่ยวตามภาค
 

การเดินทาง

 • รถ: ขับรถไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านประตูน้ำพระอินทร์ แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือใช้ทางหลวง หมายเลข 306 (กรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปทุมธานี) ถึงทางแยกสะพานปทุมธานี เลี้ยวเข้าสู่ ทางหลวงหมายเลข 347 ผ่านศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางปะอิน เข้าสู่จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
 • รถบัส: นั่งรถบัสประจำทางปรับอากาศหรือแบบธรรมดาสู่จังหวัดอยุธยา ที่สถานีขนส่ง สายตะวันออกเฉียงเหนือ (ถนนกำแพงเพชร 2)
 • รถไฟ: ใช้บริการรถไฟสู่จังหวัดอยุธยา หรือขบวนที่วิ่งสู่ภาคเหนือ และภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง โดยขบวนดังกล่าวจะผ่านจังหวัดอยุธยาที่อำเภอบางปะอิน อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอวาชี ทางรถไฟจะแยกไปสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สถานีชุมทางบ้านภาชี
 •  

     
   
       
   
     
   
  สงวนลิขสิทธ์ @ 2549-2553 โดย ไกด์ทูไทยดอดคอม
  ข้อควรระวัง: เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นข้อมูลบางอย่างอาจจะคลาดเคลื่อนหรือผิดเพี้ยนไป ทางผู้จัดทำไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ณที่นี้